National Police Information System supporting the fight against corruption
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
JoMS 2017;33(2):267-284
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents the principles of functioning of the National Police Information System supporting the fight against crime and corruption. This system has been working in the Police for over a dozen years. The purpose of the system is to provide police officers with access to data about wanted persons, criminals, crimes, traffic offenses, legitimates, addresses. The system allows for the preparation of many statistics that are used by the Police to develop strategic assumptions for public safety. The system facilitates activities related to the fight against corruption. The types of data collected in the National Police Information System will be presented later in the article. Data from the system is made available to other services to coordinate and coordinate activities for the implementation of joint ventures to improve public safety. The article defines public safety.
 
REFERENCES (8)
1.
Literatura.
 
2.
Chodak, P. (red.) (2015). Leksykon Bezpieczeństwo – wybrane pojęcia, Józefów: WSGE, s. 213–302, 370. ISBN 978-83-62753-54-3.
 
3.
Jakubczak, R. (2003). Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Warszawa: Dom Wydawniczy BELLONA.
 
4.
Pikulski, S. (2002). Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, [w:] J. Fiebig, M. Róg, A. Tyburska (red.), Bezpieczeństwo to wspólna sprawa. Ochrona bezpieczeństwa publicznego – rozwiązania systemowe w skali kraju i regionu, materiały poseminaryjne, Szczytno.
 
5.
Pokruszyński, W. (2009). Współczesne bezpieczeństwo narodowe, Józefów: WSGE. ISBN 8392193687.
 
6.
Sitek, B. (2013). Własność municypalna a mienie komunalne. Wpływ doktryny politycznej na koncepcję własności komunalnej w perspektywie historyczno-porównawczej, „Journal of Modern Science” 1/16, s. 103–118. ISSN 1734-2031.
 
7.
Sitek, M. (2016). Prawa (potrzeby) człowieka w ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325589226.
 
8.
Sitek, M. (2016). Respecting the human rights – the rights of immigrants. Between needs an capabilities of the countries hosting the migrants, [w:] M. Sitek, S. Stadniczeńko (red.), The rights of migrants between the needs and capabilities of the state and the international community, Józefów: WSGE, s. 55–66. ISBN 9788362753734.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top