The impact of migration threats on the internal security of the state
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
JoMS 2017;33(2):285-304
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Intensifying phenomenon mass of illegal migration from the countries of North Africa and the Middle East to the countries of Central Europe represent a serious challenge for the European Union countries including Poland. Migrants uncontrollably enter the Schengen area, without internal borders, after which they can move freely. This problem is one of the major threats to the stability and security of the European area. The article presents a theoretical picture of the phenomenon of migration and shows the most important definitions related to migration. Much of the article deals with identifying and analyzing the dangers of illegal migration. In addition, the activities of institutions involved in the prevention of migration threats in Poland are presented.
 
REFERENCES (5)
1.
Dębiński, R. (2012). Bezpieczeństwo Europejczyków a rozwój nowych ruchów religijnych i sekt, „Journal of Modern Science” 1/12. ISSN 1734-2031.
 
2.
Kopaliński, W. (2007). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Część pierwsza, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm. ISBN 9788373992221.
 
3.
Mróz, B. (2016). System ochrony granicy państwowej wobec współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, „Journal of Modern Science” 2/29. ISSN 1734-2031.
 
4.
Pacek, M, Bonikowska, M. (2007). Unijna droga do wspólnej polityki migracyjnej w kontekście debaty o przyszłości UE, „Studia Europejskie” Nr 1. ISSN 1428-149X.
 
5.
Sitek, M. (2016). Kryzys uchodźczy a kryzys instytucjonalny Unii Europejskiej, „Journal of Modern Science” 1/28. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top