The development of electronic administration is a supporting factor concept of humanistic management
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
JoMS 2017;33(2):305-323
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The implementation of the electronic administration entails a number of consequences as well as the benefits of the digitalization of public services. The digital revolution and the changes that have taken place in society have made e-government and its services increasingly play a role both for the state and for the citizens themselves. Now the Internet is one of the main tools for working and accessing information, so it should be fully utilized when dealing with administrative and administrative matters. However, in such changing conditions, the role of citizens and workers themselves in building a modern image of public administration becomes extremely important. Achieving the goal will help to address the issues related to the use of electronic administration. This aim will be further strengthened by the literature analysis of humanistic management, which is increasingly emphasized in legal and organizational activities.
 
REFERENCES (19)
1.
Batko, R. (2013). Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności, Warszawa:Wydawnictwo Akademickie Sedno. ISBN 9788363354442.
 
2.
Białek-Jaworska, A., Gabryelczyk, A.R., Pugacewicz, A. (2015). Go digital! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MŚP, „Working Paper” nr 1, Warszawa: DELab UW.
 
3.
Bilewicz, G. (2007). Administracja w gospodarce elektronicznej, [w:] C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Warszawa: Wydawnictwo PWN. ISBN 9788301151621.
 
4.
Chromicka, D. (2008). Instrukcje kancelaryjne w e-administracji, [w:] G. Szpor (red.), Prawne problemy informatyzacji administracji, Warszawa: Wydawnictwo Municipium S.A..
 
5.
Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372519825.
 
6.
Ganczar, M. (2009). Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. ISBN 9788375561043.
 
7.
Gonciarski, W. (2013). Technologies numériques et capital humain des organisations, „Humanizacja Pracy” nr 3. ISSN 1643-7446.
 
8.
Janowski, J. (2009). Administracja elektroniczna: kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo MUNICIPIUM. ISBN 9788360096918.
 
9.
Janowski, J. (2009). Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788376411262.
 
10.
Kasprzyk, B. (2011). Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne –regionalne aspekty rozwoju, zeszyt nr 23, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
11.
Kostera, M. (2015). Refleksje o zarządzaniu humanistycznym, [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323339823.
 
12.
Kostera, M., Kociatkiewicz, J. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania”, vol. 11, nr 4(44), Warszawa: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 1644-9584.
 
13.
Monarcha-Matlak, A. (2008). Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA. ISBN 9788376010618.
 
14.
Nowosad, W. (1998). Dokumentacja komputerowa w strukturze zasobu archiwalnego, [w:] H. Robótka (red.), Komputeryzacja archiwów, t. IV. Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika . ISBN 8323109664.
 
15.
Pietkiewicz, M. (2012). Informatyzacja a jakość administracji w Polsce, [w:] E. Jasiuk, G.P. Maj (red.), Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa. ISBN 9788362491315.
 
16.
Sakowicz, M. (2008). Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną, [w:] J. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza. ISBN 9788373785953.
 
17.
Stempnakowski, Z. (2007). Administracja elektroniczna, [w:] A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
18.
Szewczyk, A. (red.) (2007). Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372518002.
 
19.
Szyszka, G., Śliwczyński, B. (2004). Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003, Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. ISBN 8387344664.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top