Rozwój elektronicznej administracji czynnikiem wspierającym nurt zarządzania humanistycznego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):305-323
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wdrożenie elektronicznej administracji pociąga za sobą szereg konsekwencji, jak też korzyści wynikających z cyfryzacji usług publicznych. Rewolucja cyfrowa i zmiany zachodzące w społeczeństwie spowodowały, że administracja elektroniczna i jej usługi zaczynają odgrywać coraz większą rolę zarówno dla państwa, jak i dla samych obywateli. Obecnie Internet stanowi jedno z głównych narzędzi pracy i dostępu do informacji, dlatego powinien w pełni być wykorzystywany przy załatwianiu spraw urzędowo-administracyjnych. Jednak w takich zmieniających się warunkach niezwykle ważna staje się rola obywateli i samych pracowników w budowaniu nowoczesnego wizerunku administracji publicznej. W osiągnięciu założonego celu pomoże systematyka zagadnień związanych z wykorzystaniem elektronicznej administracji. Cel ten dodatkowo wzmocni również analiza literatury z zakresu zarządzania humanistycznego, coraz mocnej akcentowana w działaniach prawnych i organizacyjnych.
 
REFERENCJE (19)
1.
Batko, R. (2013). Golem, Awatar, Midas, Złoty Cielec. Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności, Warszawa:Wydawnictwo Akademickie Sedno. ISBN 9788363354442.
 
2.
Białek-Jaworska, A., Gabryelczyk, A.R., Pugacewicz, A. (2015). Go digital! Diagnoza luki w kompetencjach cyfrowych MŚP, „Working Paper” nr 1, Warszawa: DELab UW.
 
3.
Bilewicz, G. (2007). Administracja w gospodarce elektronicznej, [w:] C.M. Olszak, E. Ziemba (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Warszawa: Wydawnictwo PWN. ISBN 9788301151621.
 
4.
Chromicka, D. (2008). Instrukcje kancelaryjne w e-administracji, [w:] G. Szpor (red.), Prawne problemy informatyzacji administracji, Warszawa: Wydawnictwo Municipium S.A..
 
5.
Dąbrowska, A., Janoś-Kresło, M., Wódkowski, A. (2009). E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372519825.
 
6.
Ganczar, M. (2009). Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. ISBN 9788375561043.
 
7.
Gonciarski, W. (2013). Technologies numériques et capital humain des organisations, „Humanizacja Pracy” nr 3. ISSN 1643-7446.
 
8.
Janowski, J. (2009). Administracja elektroniczna: kształtowanie się informatycznego prawa administracyjnego i elektronicznego postępowania administracyjnego w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo MUNICIPIUM. ISBN 9788360096918.
 
9.
Janowski, J. (2009). Technologia informacyjna dla prawników i administratywistów. Szanse i zagrożenia elektronicznego przetwarzania danych w obrocie prawnym i działaniu administracji, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788376411262.
 
10.
Kasprzyk, B. (2011). Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne –regionalne aspekty rozwoju, zeszyt nr 23, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
11.
Kostera, M. (2015). Refleksje o zarządzaniu humanistycznym, [w:] B. Nierenberg, R. Batko, Ł. Sułkowski (red.), Zarządzanie humanistyczne, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323339823.
 
12.
Kostera, M., Kociatkiewicz, J. (2013). Zarządzanie humanistyczne. Zarys programu, „Problemy Zarządzania”, vol. 11, nr 4(44), Warszawa: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 1644-9584.
 
13.
Monarcha-Matlak, A. (2008). Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA. ISBN 9788376010618.
 
14.
Nowosad, W. (1998). Dokumentacja komputerowa w strukturze zasobu archiwalnego, [w:] H. Robótka (red.), Komputeryzacja archiwów, t. IV. Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika . ISBN 8323109664.
 
15.
Pietkiewicz, M. (2012). Informatyzacja a jakość administracji w Polsce, [w:] E. Jasiuk, G.P. Maj (red.), Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa. ISBN 9788362491315.
 
16.
Sakowicz, M. (2008). Zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządzeniu i zarządzaniu administracją publiczną, [w:] J. Osiński (red.), Administracja publiczna na progu XXI wieku. Wyzwania i oczekiwania, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza. ISBN 9788373785953.
 
17.
Stempnakowski, Z. (2007). Administracja elektroniczna, [w:] A. Szewczyk (red.), Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
18.
Szewczyk, A. (red.) (2007). Społeczeństwo informacyjne – problemy rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788372518002.
 
19.
Szyszka, G., Śliwczyński, B. (2004). Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2003, Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. ISBN 8387344664.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top