PL EN
Koncepcja rodziny w świetle postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):131-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przemiany globalne między innymi wywarły ogromne zmiany w  obszarze rodziny i  małżeństwa. Tradycyjny model rodziny oparty na małżeństwie jako związku mężczyzny i  kobiety musi współegzystować z modelem małżeństwa osób tej samej płci. Istotną rolę w tych przemianach, mającą swoje odzwierciedlenie w przepisach prawnych, odgrywa Europejski Trybunał Praw Człowieka, który poprzez rozszerzającą interpretację przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i  Podstawowych Wolności wprowadza do doktryny zasadę niedyskryminacji jakichkolwiek związków międzyludzkich. Takie stanowisko wzbudza liczne komentarze a nawet sprzeciwy. W orzecznictwie Trybunału można zauważyć wyraźną linię ochrony dzieci przed ich wykorzystywaniem.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top