Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
JoMS 2016;29(2):71-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule podkreślono współczesne tendencje zmiany społecznej w globalnym kontekście i jej główne czynniki – wiedzę, informację i technologię. Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez ostatnie 50 lat znacząco zainspirował myślicieli społecznych do dokładnego przeanalizowania roli zaznaczonych zjawisk. Ich refleksje i wnioski zaowocowały nie tylko różnorodnymi teoriami zmian społecznych. Tacy myśliciele, jak Daniel Bell czy Manuel Castells, zostali wybrani do tego artykułu częściowo dlatego, że zaproponowali specyficzne nazwy dla danego etapu rozwoju: społeczeństwo postindustrialne oparte na zmianach w użytkowaniu wiedzy i informacji w usługach w ujęciu Bella oraz Castellsa społeczeństwo sieciowe oparte na produkcji informacji i roli technologii sieciowych w społeczeństwach globalizowanych w krajach rozwiniętych i rozwijających się na całym świecie. Te koncepcje zostały porównane z kilkoma innymi definicjami oraz teoriami informacji i wiedzy również w związku z rozwojem technologii komunikacyjnych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top