Filozoficzny kontekst funkcjonowania rodziny w XXI wieku i jego pedagogiczne implikacje
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):71-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Polskie a generalnie europejskie życie rodzinne w XXI wieku podlega radykalnej przemianie. Następuje przejście od rodziny rozumianej jako monogamiczny, formalny związek pary heteroseksualnej do tzw. post – rodzinnej rodziny. Są nią różnorodne niestabilne i elastyczne związki osób nawet tej samej płci. Wpływ na formowanie się owego ponowoczesnego kształtu rodziny wywierają nie tylko czynniki ekonomiczne, polityczne czy prawne. Nowe oblicze rodziny to również efekt wpływu idei filozoficznych przekształcających ludzkie myślenie, co z kolei przekłada się na działanie. I w tym sensie rodzina posiada swój filozoficzny kontekst. Wśród wielu idei filozoficznych, kształtujących współczesne oblicze rodziny, należy wyróżnić nietzscheańską ideę „przewartościowania wszystkich wartości”, feminizm oraz kult samorealizacji. Formy polityczne, ekonomiczne i prawne natomiast dostosowują się do duchowej sytuacji człowieka myślącego wspomnianymi ideami.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top