Współpraca szkoły z rodzicami - na marginesie pewnego badania edukacyjnego
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-03-2014
 
 
JoMS 2014;20(1):47-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bez rodziców, ich przychylności, zaangażowania i chęci niesienia pomocy polskiej szkole jej życie byłoby ubogie. Współpraca domu rodzinnego do niedawna była niezauważana jako ważny obszar otwarcia i  demokratyzacji polskiej szkoły. W dobie coraz większego obciążania szkoły i nauczycieli dodatkowymi obowiązkami wymyślanymi przez administrację resortu edukacji rodzic wspierający szkołę jest prawdziwym skarbem. Dlatego też postawiono przed referowanymi badaniami cele pozwalające odpowiedzieć na trzy pytania badawcze: • Jak oceniane są kontakty dom rodzinny ucznia – szkoła? • Jaka jest faktyczna intensywność kontaktów dom rodzinny ucznia – szkoła? • Jaka jest faktyczna i deklarowana aktywność rodziców na rzecz szkoły, klasy swojego dziecka? Celem nadrzędnym współpracy rodziców i nauczycieli jest osiągnięcie dobra dziecka. Na ten cel główny składają się wszystkie działania. Istotnym dążeniem jest usprawnienie pracy wychowawczej z uczniami. Dzisiaj współdziałanie, współpraca rodziców i nauczycieli w różnych obszarach i z zastosowaniem różnych metod i form są przydatne wszystkim bez wyjątku, i rodzinie, i szkole.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top