Indywidualizm altruistyczny (szkic etyczny, polityczny i edukacyjny)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):11–25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule wyróżniam trzy etyczne schematy: indywidualizm połączony z egoizmem, indywidualizm połączony z altruizmem oraz wspólnotyzm połączony z altruizmem. Wyróżniam również trzy odmiany społecznej moralności: moralność mieszczańską, etos rycerski oraz etos naukowy. Łączę następnie te dwa podziały, rozpatrując różne odmiany moralności mieszczańskiej, etosu rycerskiego i naukowego. Wskazuję, że we wszystkich tych odmianach najbardziej owocne wydaje się powiązanie indywidualizmu z altruizmem, co też powinno być uwzględnione w – szeroko rozumianej – sferze edukacji.
 
REFERENCJE (7)
1.
Beuys, B. (1995). Florencja. Świat miasta – miasto świata, tłum. A.D. Tauszyńska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. ISBN 8306024516.
 
2.
Diogenes Laertios (1984). Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. ISBN 830102092X.
 
3.
Jan Paweł II (2017). Centesimus annus, Wrocław: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
 
4.
Kołakowski, L. (1984). Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn: ANEKS. ISBN 0906601134.
 
5.
Kołakowski, L. (1967). Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
6.
Miłosz, Cz. (1990). Rodzinna Europa, Warszawa: Czytelnik. ISBN 830701994X.
 
7.
Pipes, R. (2000). Własność a wolność, tłum. L. Niedzielski, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA. ISBN 837200613X.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031