PL EN
Ekologiczny rozwój gospodarki szansą na wzrost zatrudnienia w Unii Europejskiej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):115-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ochrona środowiska i utrzymanie konkurencyjności UE na rynku światowym mogą iść w parze, a polityka ochrony środowiska może odgrywać kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy i pobudzaniu inwestycji. Ekologiczny wzrost gospodarczy wymaga opracowania zintegrowanej polityki prawnej i instytucjonalnej, wspierającej zasady zrównoważonego rozwoju środowiska. Ekologiczne innowacje mogą być realizowane i eksportowane, zwiększając konkurencyjność Europy i poprawiając jakość życia Europejczyków. Uczciwość ma nadrzędne znaczenie w tym kontekście.
 
REFERENCJE (18)
1.
Budziński, A. (1992). Współpraca Polski i Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska oraz ekologiczne następstwa Jednolitego Aktu Europejskiego i ich konsekwencje dla Polski, „Prace i Materiały SGH”, nr 62.
 
2.
Dobrowolski, G. (2005). Wprowadzenie do źródeł prawa ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, „Zeszyty Prawnicze Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu”, nr 1, s. 7–13. ISSN 1734-7017.
 
3.
Dobrzański, P. (2010). Wzrost zrównoważony a ochrona środowiska, [w:] M. Winiarski (red.), Podstawowe aspekty polityki gospodarczej, t. 1: Gospodarka: innowacje i rozwój. Materiały z seminarium naukowego, s. 25–34.
 
4.
Juros, H. (1998). Ochrona środowiska naturalnego a redefinicja państwa, [w:] R. Sobański (red.), Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. ISBN 8370721168.
 
5.
Klimas, B., Czapka, M. (2011). Rozwój i konkurencyjność gospodarki jako wyzwanie dla polityki państwa w sferze społecznej, [w:] A. Organiściak-Krzykowska, B. Balcerzak-Paradowska (red.), Społeczno-ekonomiczne problemy regionów, Warszawa–Olsztyn: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 9788361125488.
 
6.
Korneta, K. (2015). Zachowania konsumpcyjne dzieci, „Journal of Modern Science” 1/24, s. 351–362. ISSN 1734-2031.
 
7.
Korzeniowski, P. (2004). Ochrona środowiska w projekcie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, „Przegląd Legislacyjny” 11/5, s. 51–70. ISSN 1426-6989.
 
8.
Kulesza, C. (2004). Prawo krzywdzące przedsiębiorców. Wybrane aspekty integracji państwa w sferę wolności działalności gospodarczej, Białystok: Temida 2.
 
9.
Lonc, E. (2004). Ekologia a ochrona środowiska. Ochrona środowiska, „Prawo i Polityka”, nr 2, s. 2-9. ISSN 2080-5799.
 
10.
Lonc, E. (2004). Ekologia a ochrona środowiska, Ochrona Środowiska, Prawo i Polityka nr 2, s. 2–9. ISSN 2080-5799.
 
11.
Mik, C. (2000). Europejskie prawo wspólnotowe: zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8371105991.
 
12.
Nawrot, O., Sykuła, S., Zajadło, J. (red.) (2012). Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawa, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325531409.
 
13.
Sitek, M. (2014). Prawne i instytucjonalne podstawy modelu zrównoważonej konsumpcji w optyce 7. programu działania UE na rzecz ochrony środowiska do roku 2020, „Journal of Modern Science” 4/23, s. 231–247. ISSN 1734-2031.
 
14.
Sitek, M. (1999). „Sustainable development” – ciągły czy zrównoważony rozwój?, „Państwo i Prawo”, 1999/2, s. 82–83. ISSN 0031-0980.
 
15.
Skrętowicz, B., Kożuch, J. (2013) Przedsiębiorstwa innowacyjne w Polsce w świetle wspólnotowego badania innowacyjności (CIS), [w:] A. Organiściak-Krzykowska (red.), Współczesne aspekty rynku pracy, Warszawa–Olsztyn: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. ISBN 978-83-61125-85-3.
 
16.
Skubisz, R., Skrzydło-Tafelska, E. (red.) (2003). Prawo europejskie. Zarys wykładu, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 8322721420.
 
17.
Smit, H., Herzog, P. (1990). The law of the European Economic Community. A comment on the EEC Treaty, New York: M. Bender.
 
18.
Wierzbowski, M. (red.) (1998). Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. ISBN 8386702354.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top