PL EN
Dlaczego państwa świata różni innowacyjność?
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
JoMS 2017;33(2):129-145
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł omawia pojęcia gospodarki opartej na wiedzy, sektora wiedzy, łańcuchów wartości, konkurencyjności międzynarodowej i międzynarodowego podziału pracy z punktu widzenia innowacyjności. Przedmiotem dyskusji są również poziom techniki, bezpieczeństwo ekonomiczne i wybór strukturalny.
 
REFERENCJE (17)
1.
Acocella, N. (2002). Zasady polityki gospodarczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301138211.
 
2.
Bryc, A. (2014). Izrael 2020. Skazany na potęgę, Warszawa: Poltext. ISBN 9788375613810.
 
3.
Davila, T., Epstein, M.J., Shelton, R. (2006). Making innovation work: How to manage it, measure it, and profit from it, Philadelphia, Upper Saddle River: Wharton School Publishing. ISBN 9780133092585.
 
4.
Dedrick, J., Kraemer, K. (1998). Asia’s computer challenge: Threat or opportunity for the United States and the world?, Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780195122015.
 
5.
Dedrick, J., Kraemer, K., Linden, G. (2008). Who profits from innovation in global value chains? A study of the IPod and notebook PCs, Boston: Sloan Industry Studies Annual Conference.
 
6.
Fallows, J. (2007). China Makes, The World Takes, The Atlantic, July- August 2007 Issue.
 
7.
Gereffi, G. (1994). The organization of buyer-driven global commodity chains: How US retailers shape overseas production networks, [w:] G. Gereffi, M. Korzeniewicz (red.), Commodity chains and global capitalism, Westport: Praeger. ISBN 9780275945732.
 
8.
Harford, T. (2011). Sekrety ekonomii, Kraków: Wydawnictwo Literackie. ISBN 9788308047736.
 
9.
Hatzichronoglou, T. (1997). Revision of the high-technology sector and product classification, OECD Science, Technology and Industry Working Papers.
 
10.
Jasiński, L.J. (2007). Myślenie perspektywiczne. Uwarunkowania badania przyszłości typu foresight, Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. ISBN 9788392338338.
 
11.
Jendrzejczak, E., Tomczak, A. (2015). Podstawy marketingu w przedsiębiorstwie i w sektorze publicznym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788378143932.
 
12.
Krugman, P. (1997). The age of diminished expectations, Cambridge: MIT Press. ISBN 9780262611343.
 
13.
Kubielas, S. (2009). Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788323504290.
 
14.
Leifer, R. (2000). Radical innovation: How mature companies can outsmart upstarts, Boston: Harvard Business School Press. ISBN 9780875849034.
 
15.
Rivoli, P. (2007). Śladami T-shirta. O tym, jak pewna ekonomistka badała rolę rynku, władzy i polityki w handlu światowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301151379.
 
16.
Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830114338X.
 
17.
The Global Competitiveness Report 2012–2013, Geneva: World Economic Forum.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top