Wartość informacji i jej bezpieczeństwo w gospodarce opartej na wiedzy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):301-315
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W XXI w., wieku nowych technologii, informacja i w., wieku nowych technologii, informacja i wiedza uważane są za naj- wiedza uważane są za najważniejsze niematerialne aktywa współczesnych przedsiębiorstw, służące budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Znaczenie wartości tych zasobów skutkuje podję- ciem przez przedsiębiorstwa stosownych działań w zakresie zarządzania bezpieczeń- stwem informacji. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie istoty i złożoności pojęcia „informacja”, określenie jego wartości oraz przedstawienie kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem informacji w gospodarce opartej na wiedzy
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top