Znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):317-333
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Dzisiejsza rzeczywistość jest pełna zagrożeń różnego pochodzenia. Przekonać się o tym jest bardzo łatwo – wystarczy włączyć telewizor czy radio, by usłyszeć, ile niebezpiecznych rzeczy dzieje się w kraju i na świecie. Ciągle słyszymy o zagrożeniach drogowych, atakami terrorystycznymi, zagrożeniach naturalnych w postaci tajfunów, powodzi, trzęsień ziemi czy pożarów, zagrożeniach chemicznych, a także spowodowanych różnego rodzaju prześladowaniami i dewiacjami. Zagrożenie może powodować również agresja najbliższego otoczenia, chęć zysku czy stosunkowo łatwy dostęp do różnorakich używek – alkohol, papierosy, dopalacze, narkotyki. Dlatego ważnym aspektem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym temacie. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa rozpoczyna się już w nauczaniu przedszkolnym i kontynuowana jest w całym cyklu szkolnym. Dodatkowo wszystkie służby coraz częściej organizują programy i zajęcia z tego zakresu. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie znaczenia „Edukacji dla bezpieczeństwa” oraz realizowanie programów pozaszkolnych. Autorzy pokazują różnorodność programów prowadzonych przez różne służby oraz sugerują stworzenie jednolitego i kompleksowego programu szkolenia z zakresu „Edukacji dla bezpieczeństwa”
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top