Prekariat a bezpieczeństwo społeczne
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):335-355
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Prekariat jest zjawiskiem, które przykuło uwagę nie tylko naukowców, głównie filozofów, socjologów, ale również polityków i ekonomistów w XX i XXI w. Niepo- żądane efekty światowej globalizacji i realizacja idei liberalizacji znacząco zmieniły sytuację na rynku pracy, zwłaszcza robotników i ludzi zatrudnionych na całym świecie. Zostali oni pozbawieni zabezpieczeń prawnych, a ich sytuacja stała się niepewna. Prekariat, jako nowa grupa, a nawet klasa społeczna, jest formacją oraz zjawiskiem niewiadomym, nieprzewidywalnym i nieobliczalnym, i nie wiadomo, jak się rozwinie w najbliższej przyszłości. Analiza tego problemu jest oparta na wybranej literaturze przedmiotu, głównie pracy Guya Standinga, artykułach Jana Sowy, Wojciecha Jareckiego, jak również innych autorów zajmujących się tą problematyką.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top