Knowledge growth factor financial awareness of students of Rzeszów universities
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Law, Administration and Management of Jan Kochanowski University in Kielce
 
 
Data publikacji: 27-01-2018
 
 
JoMS 2017;35(4):265-281
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
substantially the economic knowledge to build awareness and competence of the younger generation and therefore the dissemination of this knowledge. The aim of this paper is to identify the importance of the knowledge economy in the growth of the build awareness and competence of the students in the management of finances in the current, constantly changing environment. Design development was subject to the hypothesis in accordance with that – there is a relationship of the knowledge economy and the increase of awareness and competence of the younger generation in achieving financial stability and their independence. This problem will be implemented using the analysis of the state of the knowledge economy university students of Rzeszów on individual economic areas. Method applied research area is anonymous questionnaire survey addressed directly using a survey to students study desktop and portable exams I and II degree.
 
REFERENCJE (24)
1.
Andrews, K.R. (1998). The Concept of Corporate Strategy, [in:] H., Mintzberg, J.B Quinn, S. Ghoshal, The Strategy Process, revised edition, New Jersey:Prentice Hall Europe. ISBN 9780136759843.
 
2.
Agarwal, S., Mazumder, B. (2013). Cognitive abilities and household financial decision making, “American Economic Journal: Applied Economics”, 5(1). ISSN 1945-7782.
 
3.
Ansoff, H.I. (1979). The changing shape of the strategic problem, [in:] D. Schendel, C. Hofer (eds.), Strategic management: A new view of business policy and planning, Boston: Little Brown and Co. ISBN 9780316773126.
 
4.
Baicker, K., Mullainathan, S., Schwartzstein, J. (2015). Behavioral Hazard in Health Insurance, “Quarterly Journal of Economics”, vol. 130(4). ISSN 0033-5533.
 
5.
Busom, I., Lopez-Mayan, C., Panadés, J. (2017). Students’ persistent preconceptions and learning economic principles, „The Journal of Economic Education”, vol. 48(2). ISSN 1349-4058.
 
6.
Chen, R., Wong, K.A., Lee, H.C. (2003). Age, period, and cohort effects on life insurance purchases in the U.S., “The Journal of Risk and Insurance”, 68(2). ISBN 1539-6975.
 
7.
Dennis, A.R., Fuller, R.M., Valacich, J.S. (2008). Media, tasks, and communication processes: A theory of media synchronicity, “MIS Quarterly”, vol. 32 (3). ISSN 0276-7783.
 
8.
Fernandes, D., Lynch, J.D., Netemeyer, R.G. (2014). Financial literacy, financial education and downstream financial behaviors, “Management Science”, 60(8). ISSN 0025-1909.
 
9.
Gustman, A.L., Steinmeier, T.L., Tabatabai, N. (2012). Financial knowledge and financial literacy at the household level, “American Economic Review”, 102(3). ISSN 0002-8282.
 
10.
Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami, [Organization management basics], Warszawa: PWN, [in Polish]. ISBN 8301140186.
 
11.
Habschick, M., Seidl B., Evers J. (2007), Survey of Financial Literacy Schemes in the EU27, VT Markt/2006/26H – Final Report, Hamburg, November.
 
12.
Horkheimer, M. (2011). Odpowiedzialność i studia, przekład translatoryjny pod kierunkiem H. Walentynowicz, [Responsibility and study, translated by H. Walentynowicz], „Kronos” [in Polish]. ISSN: 1897-1555.
 
13.
Iwanicz-Drozdowska, M. (2011). Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, [Education and Financial Awareness, Experiences and Perspectives], Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, [in Polisch]. ISBN 9788373786226.
 
14.
Kant, I., (1986), Krytyka czystego rozumu, t. I, tłum. R. Ingarden, [Criticism of pure reason, vol. 1, translation R. Ingarden], Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe [in Polisch]. ISBN 8301036699.
 
15.
Leśniewski, M. (2015). Wiedza w strategiach zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie wiedzą. Studium teoretyczne, [w:] J. Jaskiernia, R. Kubicki (red.), Ekonomia, zarządzanie i rozwój regionalny. Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym, tom trzeci, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, [Knowledge in business management strategies. Management of knowledge. Theoretical study, [in:] J. Jaskiernia, R. Kubicki (ed.), Economics, governance and regional development. Between the world of politics and scientific life, the third volume], Kielce: Jan Kochanowski University in Kielce, [in Polish].
 
16.
Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy. (2011). OECD/INFE, Paris.
 
17.
Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji, [Creation of knowledge in the organization], Warszawa: Poltext, [in Polisch]. ISBN 8386890991.
 
18.
Popper, K.R. (1992). Wiedza obiektywna:ewolucyjna teoria epistemologiczna, [Objective knowledge of evolutionary epistemological theory], Warszawa: PWN, [in Polisch]. ISBN 8301104899.
 
19.
Przybytniowski, J.W. (2013). Konkurencyjność rynku usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce, [Competitiveness of the market of insurance brokerage services in Poland, Managerial Publishing House], Warszawa: PTM, [in Polish]. ISBN 9788361949176.
 
20.
Przybytniowski, J.W. (2016). Współczesne funkcje i mechanizmy transmisji między sektorem ubezpieczeniowym a sferą realną gospodarki. Teoria i praktyka, [Modern functions and mechanisms of transmission between the insurance sector and the real economy. Theory and practice], Warszawa: CeDeWu, [in Polisch]. ISBN 9788375567588.
 
21.
Roach, T. (2014). Student perceptions toward flipped learning: New methods to increase interaction and active learning in economics, “International Review of Economics Education”, vol. 17. ISSN 1477-3880.
 
22.
Romanowska, M. (2010). Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie [Strategic breakthroughs in the enterprise], [w:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, „Zeszyty Naukowe”, Nr 98, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, [in Polish]. ISSN 1234-8872.
 
23.
Seneka, L.A. (1961). Listy moralne do Lucjusza, tłum. W. Kornatowski, [Moral Letters to Lucius, W. Kornatowski’s translation], Warszawa: PWN, [in Polish].
 
24.
Walstad, W. (2017). Editor note on submission guidelines and financial education, “The Journal of Economic Education”, vol. 48, (2). ISSN 1349-4058.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top