PL EN
Zadania Policji w sytuacjach kryzysowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Data publikacji: 16-11-2017
 
 
JoMS 2017;34(3):209-225
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie zadań wykonywanych przez Policję w procesie zarządzania kryzysowego. W artykule przedstawiono ustawowe zadania Policji realizowane w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego. Wskazano w ujęciu wąskim katalog zagrożeń bezpieczeństwa jako źródła sytuacji kryzysowych. W ujęciu szerokim z punktu widzenia Policji na podstawie regulacji wewnętrznych formacji zdefiniowano sytuację kryzysową i zdarzenie kryzysowe, a także przedstawiono podstawowe formy działań prowadzone przez Policję. Wskazano Policję jako podmiot prowadzący działania prewencyjne w celu zapobieżenia czynnikom i sytuacjom kryzysowym w powszechnie dostępnej przestrzeni publicznej. W ramach działań policyjnych ogólnikowo przedstawiono charakterystykę odblokowywania obiektu przez Policję.
 
REFERENCJE (5)
1.
Najgebauer, A. (2009). Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego, na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
2.
Skiba, F. (2015). Policja w Polsce. Działalność Formacji na obszarze aglomeracji miejskiej, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 
3.
Stawnicka, J. (2015). Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 
4.
Szymaniak, A. (2007). Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań: wyd. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 
5.
Wiśniewski, B. (2011). Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top