Police tasks in crisis situations
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 
 
Publication date: 2017-11-16
 
 
JoMS 2017;34(3):209-225
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article is to present the tasks performed by the Police in the crisis management process. The article presents the statutory tasks of the Police carried out in various phases of crisis management. A narrow catalog of security threats was identified as a source of crisis situations. Broadly speaking from the Police point of view, based on the internal regulations of the formation, a crisis situation and a crisis event were defined, the basic forms of activities carried out by the Police are presented. The police preventively prevent the emergencies and threats in the public space. A general way of unlocking an object by the Police is presented.
 
REFERENCES (5)
1.
Najgebauer, A. (2009). Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego, na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
2.
Skiba, F. (2015). Policja w Polsce. Działalność Formacji na obszarze aglomeracji miejskiej, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 
3.
Stawnicka, J. (2015). Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 
4.
Szymaniak, A. (2007). Samorząd a Policja. Kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań: wyd. Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
 
5.
Wiśniewski, B. (2011). Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top