Threats to critical infrastructure. The case of unmanned aerial vehicles
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Submission date: 2022-07-25
 
 
Final revision date: 2022-10-11
 
 
Acceptance date: 2022-10-17
 
 
Publication date: 2022-11-29
 
 
Corresponding author
Grzegorz Wojciech Pietrek   

Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
 
 
JoMS 2022;49(2):120-133
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The problem area noted by the author of this paper is the existence of threats to the critical infrastructure of the state, especially from rapidly developing "drone" technology.

Material and methods:
The main objective of the research was the following: assessment of potential threat to the state's critical infrastructure from unmanned aerial vehicles. To achieve the outlined objective, the author mainly used the following theoretical methods: analysis of the literature on the subject, analysis of legal acts, synthesis, analysis (inductive and deductive), abstraction, comparison, and inference. Inference was carried out based on SWOT analysis, a method from the strategic management group.

Results:
The systems are diverse and can be freely configured depending on the needs and financial resources available for CI protection. The most vulnerable with high potential for drone threats are such critical infrastructure elements as energy, energy resources and fuel supply systems; communications systems; ICT network systems, systems for the production, storage, warehousing and use of chemical and radioactive substances, including hazardous substance pipelines, and emergency response systems.

Conclusions:
The main conclusions that emerged from the research process boil down to drones being a new threat to critical infrastructure; fully effective warning and elimination systems having not yet emerged; considerable emphasis needing to be placed on infrastructure owners and operators needing to take this threat into account.

 
REFERENCES (10)
1.
Panasiuk A., Sierański S., (2017) Bezpieczeństwo państwa i obywateli. Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej. [w:] „Kontrola Państwowa” Nr 1, styczeń – luty 2017, s. 781 – 782.
 
2.
Rynkiewicz W. (2016) Infrastruktura krytyczna, [w:] Ścibiorek Z., Zamiar Z. (red.), Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 151.
 
3.
Tyburska A. (2016) Zarządzanie kryzysowe wobec zagrożenia terroryzmem [w:] Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem, t 2, Jałoszyński K., Aleksandrowicz T., Wiciak T., (red.), Wydawnictwo WSPol., Szczytno, s. 233.
 
4.
Wiercińska – Krużewska A., Gajek P., Prawne uwarunkowania ochrony infrastruktury krytycznej [w:] Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej wymiar teleinformatyczny, https://ik.org.pl/wp-content/u... [dostęp: 5.06.2022].
 
5.
Zawiła-Niedźwiecki J., (2008) Ciągłość działania organizacji, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Organizacja i Zarządzanie Przemysłem”, 2008/z. 20 / 3 – 107, s. 32 – 33.
 
6.
Żuber M., (2014) Infrastruktura krytyczna państwa jako obszaru potencjalnego oddziaływania terrorystycznego, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, nr 2, s. 179.
 
7.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. 2007 nr 89 poz. 590.
 
8.
 
9.
 
10.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top