Selected aspects of the history of economic thought
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2017-11-16
 
 
JoMS 2017;34(3):227-248
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article is an attempt to present some aspects of the history of economic thought from the ancient time to the present days. The development of the economic thought was shaped by the evolution of various visions, trends and views of contemporary thinkers, observers of social life, researches of the cause and effects of the economic activity. The author of the article seeks to show the disputes and controversies over the ideas, the approaches and the theories that had influence on the transformation of the economy in all periods of history. The main aim of the article is to bring the achievement of outstanding scholars together, including Polish scientists who worked with this field of study. In addition, there are shown close links between the development of economic thought and the changes of economy. The summary points out how important our history of economic thought is. The historical condition of the modern concepts and economic ideas was recalled. This article encourages to study the economic thought and treat these studies as a research workshop that helps to better understand the modern economy
 
REFERENCES (28)
1.
Bartkowiak, R. (2013). Ekonomia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN 978-83-208-2122-2.
 
2.
Bartkowiak, R. (2013). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN/ISSN:978-83-208-2125-3.
 
3.
Blaug, M. (1994). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301105429, 9788301105426.
 
4.
Cameron, R. (1996). Historia gospodarcza świata. Od paleolitu doczasów najnowszych. Warszawa: WydawnictwoKsiążka i Wiedza. ISBN: 83-05-13355-9.
 
5.
Czaja, S. (red.)(1977). Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Wrocław: Wydawnictwo AkademiiEkonomicznej.
 
6.
Czuma, Ł.(2007). Ekonomia między socjalizmem a liberalizmem. Lublin: Info Studio s.c. ISBN 978-83-925219-0-7.
 
7.
Czuma, Ł.(2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
8.
Czuma, Ł., Jarosz, A. (1998). Doktryny ekonomiczne, Rzeszów:Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. ISBN 83-7199-000-6.
 
9.
Domański, R. (2006). Geografia ekonomiczna – ujęcie dynamiczne, Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN/ISSN: 83-01-14190-5.
 
10.
Fanfani, A.(1977).Historia doktryn ekonomicznych. Od czasów starożytnych do XIX wieku, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 
11.
Glapiński, A.(2004). Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków,Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej. ISBN: 978-83-7378-097-1.
 
12.
Heilbroner, R.L.(1993). Wielcy ekonomiści: czasy, życie, idee.Warszawa:Wydawnictwo PWE. ISBN 83-208-0933-09.
 
13.
James, E. (1958). Historia myśli ekonomicznej XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Jarosz, A.(1998). Polityka ekonomiczna, Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej KUL. ISBN 8386916958.
 
15.
Kalecki, M. (1979). Kapitalizm: Dynamika gospodarcza i pełne zatrudnienie. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN: 83-208-0001-3.
 
16.
Kalecki, M.(1979).Teoria dynamiki gospodarczej. Warszawa: Wydawnictwo PWE ISBN: 8301065389..
 
17.
Kundera, E.(red.)(2014). Słownik historii myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN: 9788326433603.
 
18.
Landreth, H.,Colander, D.C.(2005). Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN.ISBN: 9788301155407.
 
19.
Leitner, H.(2004). Michał Kalecki – ekonomista niedoskonały czy geniusz ekonomii? Warszawa: Wydawnictwo SGH.
 
20.
Lipiński, E.(1968).Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
21.
Mączak, A.(1981).Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 
22.
Nasiłowski, M.(2003).Zarys historii myśli ekonomicznej. Od XVIII do końca XX wieku. Warszawa:WydawnictwoKeyText.
 
23.
Romanow, Z.B.(1999).Historia myśli ekonomicznej w zarysie. Poznań: Akademia Ekonomiczna. ISBN: 83-87152-82-X.
 
24.
Skodlarski, J. (2008).Historia gospodarcza i historia myśli ekonomicznej a teoria ekonomii. Problemy metodologiczne,Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
25.
Smith, A.(2012).Bogactwo narodów.Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka. ISBN: 978-83-62304-16-5.
 
26.
Stankiewicz, W. (2007). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydawnictwo PWE. ISBN: 83-208-1624-6.
 
27.
Taylor, E. (1991). Historia rozwoju ekonomiki. Lublin: Wydawnictwo Delfin. ISBN 8385454039, 9788385454038.
 
28.
Zagóra-Jonszta, U(2003). Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN: 9788372461155.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top