Wypalenie zawodowe nauczycielek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwesytet Jagielloński
 
 
Data nadesłania: 15-01-2019
 
 
Data akceptacji: 30-05-2019
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Dziurzyński   

Uniwesytet Jagielloński
 
 
JoMS 2019;41(2):11-38
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Empiryczna weryfikacja problemu wypalenia zawodowego nauczycielek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Materiał i metody:
Materiał empiryczny, autorski zebrany na podstawie ankietyzacji 182 osób. test wypalenia zawodowego został opracowany samodzielnie. Składa się on z 19 pytań: pięć badało wymiar wyczerpania emocjonalnego, siedem badało wymiar depersonalizacji a kolejne siedem odnosiło się do poczucia osiągnięć osobistych. Badane nauczycielki musiały odnieść się z zastosowaniem czterostopniowej skali (od 1 – zupełnie do mnie nie pasuje do 4 – zdecydowanie do mnie pasuje). Druga część użytego kwestionariusza służyła do pomiaru poziomu samooceny. Samoocena została zmierzona w oparciu o polską adaptację Skali Samooceny SES M. Rosenberga.

Wyniki:
Badane nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej charakteryzowały się zróżnicowanym poziomem wypalenia zawodowego. Niski poziom wypalenia reprezentowało 29,7 proc. badanych, przeciętny 41,7 proc., zaś wysoki 28,6 proc.

Wnioski:
Zależność pomiędzy poziomem kształcenia (przedszkolny, wczesnoszkolny), wiekiem badanych, ich stażem pracy, poziomem wykształcenia a wypaleniem zawodowym nie pozwala w badanej grupie na wykreślenie trwałego trendu, zależności pozwalającej się jednoznacznie zinterpretować uzyskane wyniki. Czynniki socjo-demograficzne nie mają również wysokiego wpływu na samoocenę badanej grupy nauczycielek. Nie ma zauważalnych różnic między poszczególnymi podgrupami a wartością wskaźnikową zmiennej samoocena. Znakomita większość (72 proc.) badanych nauczycielek osiągnęła przeciętne i ponad przeciętne wyniki w teście samooceny SES Rosenberga. To co można stwierdzić po weryfikacji hipotez to, to, że nauczycielki z wyższym stażem pracy miały wyższe wyniki samooceny uzyskane testem SES Rosenberga.

 
REFERENCJE (9)
1.
Antczak, B. (2015). Niska frekwencja uczniów jako jedna z przyczyn niepowodzeń szkolnych. Journal of Modern Science, 25(2), 297-311. ISSN 1734-2031.
 
2.
Bedyńska S., Brzezicka A. (red. nauk.)(2007), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, Wydawnictwo SWPS „Akademia”, Warszawa. ISBN 9788389281401.
 
3.
Bedyńska S., Cypryańska M. (red.) (2013), Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, Wydawnictwo Akademickie „Sedno”, Warszawa. ISBN 9788362443239.
 
4.
Jurzysta, K. (2017). Pedagogika kultury w systemie współczesnej edukacji. Journal of Modern Science, 35(4), 11-32. https://doi.org/10.13166/jms/8.... ISSN 1734-2031.
 
5.
Koseła K., Utzig K. (1980), Skalowanie wielowymiarowe - zastosowania uprawnione i nieuprawnione. Studia Socjologiczne Nr 2. ISSN 0039-3371.
 
6.
Marek T. (1989, Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. PWN, Warszawa. ISBN 8301095377.
 
7.
Noworol Cz. (1989), Analiza skupień w badaniach empirycznych. Rozmyte modele hierarchiczne, PWN, Warszawa. ISBN 8301100095.
 
8.
Plichta P. (2015), Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław. ISBN 9788379771141.
 
9.
Strzyżewska M., Rószkiewicz M. (2002), Analizy marketingowe. Difin, Warszawa, s. 288. ISBN 837251271X.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top