Formowanie alternatywnej rzeczywistości w społeczeństwie totalitarnym: mitologizacja Czarnobylskiej katastrofy w 1986 roku
 
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 17-06-2019
 
 
Data akceptacji: 06-07-2019
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Sofiia Sokolova   

WSGE
 
 
JoMS 2019;41(2):39-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest ujawnienie praktycznej technologii formowania rzeczywistości alternatywnej w społeczeństwie sowieckim na przykładzie mitologizacji katastrofy w Czarnobylu (1986).

Materiał i metody:
Przeprowadzono analizy i uogólnienie źródeł archiwalnych, które zostały odtajnione przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Przeprowadzono również analizy źródeł i dokumentów naukowych, przegląd sowieckich środków masowego przekazu związanych z tematem.

Wyniki:
-

Wnioski:
Wszelkie dostępne środki konstruowania rzeczywistości alternatywnej (mitologizacji), praktykowane przez KGB (Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Związku Radzieckiego) – zatajanie prawdy; niszczenie dokumentów i dowodów rzeczowych; zastraszanie; blokowanie dostępu do źródeł wiarygodnej informacji; tworzenie „prawdy” alternatywnej; rozpowszechnianie jej w mediach – zostały przez władze radzieckie zastosowane. Ale mit okazał się kruchy – przebiegu reakcji chemicznych nie można było podporządkować wytycznym władz radzieckich i zastraszyć metodami KGB, a skutki awarii były zbyt oczywiste, by je całkowicie pominąć milczeniem. Główną przyczyną niepowodzenia w budowaniu radzieckiego mitu o nieszkodliwości promieniowania był rozgłos międzynarodowy.

 
REFERENCJE (4)
1.
Drozd, I.P. (2013). Khronichnyy vplyv ionizuyuchoyi radiatsiyi na orhanizm tvaryn i lyudyny. [Chronic Effects of Ionizing Radiation on the Organism of Animals and Humans]. Nuclear Physics and Atomic Energy, ISSN 1818-331X, 2013, Т. 14, № 1, С. 42-50. (in Ukrainian).
 
2.
„Druhyy Chornobyl'” v Ukraini cherez amerykans'ke yaderne palyvo. (2018). [in] White Book of Special Information Operations against Ukraine 2014-2018. Ed.: D.Yu. Zolotuchin. Ministry of Information Policy of Ukraine. Kyiv: „ Mega-press groups”, 384 p. ISBN 978 966 97732 2 7. Retrieved from: http://mip.gov.ua/files/pdf/wh... (in Ukrainian).
 
3.
Sokolova, S. (2017). Th e Russian-language Wikipedia as a Measure of Society Political Mythologization. Journal of Modern Science, 33(2), 147-176. ISSN 1734-2031.
 
4.
Sokolova, S. (2018). Violations of Comparative Method Application within Internet Discussions of Fiction. Journal of Modern Science, 38(3), 87-109. ISSN 1734-2031. https://doi.org/10.13166/jms/9....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top