PL EN
Wpływ zmian cen paliw na postrzeganie sytuacji finansowej gospodarstw domowych w Polsce
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Lublin University of Technology, Faculty of Management
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 22-11-2023
 
 
Data akceptacji: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Kinga Ociesa   

Lublin University of Technology, Faculty of Management
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):269-290
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu była ocena wpływu zmian cen paliw na postrzeganie sytuacji finansowej przez gospodarstwa domowe w Polsce.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono metodą ankietową na grupie 1000 losowo wybranych mieszkańców Polski. Kwestionariusz zawierał 26 pytań, a badanie zostało zrealizowane od 16 stycznia do 15 lutego 2023 roku. Uzyskane wyniki badań ankietowych zostały poddane testom statystycznym w celu weryfikacji postawionych hipotez.

Wyniki:
Otrzymane wyniki dowodzą, że dynamiczne zmiany cen na rynku paliw oddziałują na funkcjonowanie gospodarstw domowych. Zwiększają obciążenie budżetu domowego, wpływają na podejmowanie decyzji o zmianie stacji paliw, jak również powodują konieczność ograniczania zakupów paliwa w celu spłaty zadłużenia.

Wnioski:
Zmiany cen paliw oraz niepewne otoczenie społeczno-gospodarcze wpływają na sytuację finansową gospodarstw domowych. Gwałtowne wzrosty mogą spowodować nadmierne obciążenie budżetu domowego. Gospodarstwa domowe powinny wnikliwie analizować budżet i dostosowywać wydatki do bieżących możliwości, tak aby zapobiegać pogorszeniu sytuacji finansowej, co może w następstwie spowodować spowolnienie całej gospodarki. Ponadto, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia związane ze wzrostem cen energii oraz trendem ekologicznym w transporcie istotne wydaje się przeprowadzenie badań dotyczących wpływu tych czynników na obciążenie budżetu domowego oraz sposobów poszukiwania oszczędności.

 
REFERENCJE (22)
1.
Ahmed, S., Hasan, M., & Kamal, M. (2022). Russia-Ukraine crisis: The effects on the European stock market. EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT. https://doi.org/10.1111/eufm.1....
 
2.
Boubaker, S., Goodell, J., Pandey, D., & Kumari, V. (2022). Heterogeneous impacts of wars on global equity markets: Evidence from the invasion of Ukraine. FINANCE RESEARCH LETTERS, 48. https://doi.org/10.1016/j.frl.....
 
3.
Dai, Z., Zhu, H., & Zhang, X. (2022). Dynamic spillover effects and portfolio strategies between crude oil, gold and Chinese stock markets related to new energy vehicle. ENERGY ECONOMICS, 109. https://doi.org/10.1016/j.enec....
 
4.
Emodi, N., Haruna, E., Abdu, N., Morataya, S., Dioha, M., & Abraham-Dukuma, M. (2022). Urban and rural household energy transition in Sub-Saharan Africa: Does spatial heterogeneity reveal the direction of the transition? ENERGY POLICY, 168. https://doi.org/10.1016/j.enpo....
 
5.
Goolsbee, A., & Syverson, C. (2021). Fear, lockdown, and diversion: Comparing drivers of pandemic economic decline 2020. JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS, 193. https://doi.org/10.1016/j.jpub....
 
6.
Hansen, T., & Pollin, R. (2022). Economics and climate justice activism: Assessing the financial impact of the fossil fuel divestment movement. REVIEW OF SOCIAL ECONOMY, 80(4), 423–460. https://doi.org/10.1080/003467....
 
7.
He, H., & Harris, L. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on corporate social responsibility and marketing philosophy. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 116, 176–182. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
8.
Ivanov, D. (2020). Predicting the impacts of epidemic outbreaks on global supply chains: A simulation-based analysis on the coronavirus outbreak (COVID-19/SARS-CoV-2) case. TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW, 136. https://doi.org/10.1016/j.tre.....
 
9.
Korol, T., & Fodadis, A. (2022). Implementing artificial intelligence in forecasting the risk of personal bankruptcies in Poland and Taiwan. OECONOMIA COPERNICANA, 13(2), 407–438. https://doi.org/10.24136/oc.20....
 
10.
Krzakiewicz, K., Cyfert, S., & Kraśniak, J. (2006). Zmiany w systemach planowania i organizowania polskich przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2, 20–23.
 
11.
Labrague, L., & De los Santos, J. (2020). COVID-19 anxiety among front-line nurses: Predictive role of organisational support, personal resilience and social support. JOURNAL OF NURSING MANAGEMENT, 28(7), 1653–1661. https://doi.org/10.1111/jonm.1....
 
12.
Paździor, A., & Majek, A. (2021). Impact of COVID-19 on Household’s Financial Situation in Poland. European Research Studies Journal, 24(Special Issue 2), 492–502.
 
13.
Paździor, A., Sokół, M., & Styk, A. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on the economic and financial situation of the micro and small enterprises from the construction and development industry in Poland. European Research Studies Journal, 24(Special Issue 2), 751–762.
 
14.
Persyn, D., Diaz-Lanchas, J., & Barbero, J. (2022). Estimating road transport costs between and within European Union regions. TRANSPORT POLICY, 124, 33–42. https://doi.org/10.1016/j.tran....
 
15.
Prohorovs, A. (2022). Russia’s War in Ukraine: Consequences for European Countries’ Businesses and Economies. JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, 15(7). https://doi.org/10.3390/jrfm15....
 
16.
Rizvi, S., Naqvi, B., Boubaker, S., & Mirza, N. (2022). The power play of natural gas and crude oil in the move towards the financialization of the energy market. ENERGY ECONOMICS, 112. https://doi.org/10.1016/j.enec....
 
17.
Shen, H., Fu, M., Pan, H., Yu, Z., & Chen, Y. (2020). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Firm Performance. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 56(10), 2213–2230. https://doi.org/10.1080/154049....
 
18.
Sheth, J. (2020). Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die? JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 117, 280–283. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
19.
Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 117, 312–321. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
20.
Szustak, G., Gradon, W., & Szewczyk, L. (2021). Household Financial Situation during the COVID-19 Pandemic with Particular Emphasis on Savings-An Evidence from Poland Compared to Other CEE States. RISKS, 9(9). https://doi.org/10.3390/risks9....
 
21.
Wang, J., Ma, F., Bouri, E., & Zhong, J. (2022). Volatility of clean energy and natural gas, uncertainty indices, and global economic conditions. ENERGY ECONOMICS, 108. https://doi.org/10.1016/j.enec....
 
22.
Zamarro, G., & Prados, M. (2021). Gender differences in couples’ division of childcare, work and mental health during COVID-19. REVIEW OF ECONOMICS OF THE HOUSEHOLD, 19(1), 11–40. https://doi.org/10.1007/s11150....
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top