Ubóstwo energetyczne a bezpieczeństwo społeczne państwa
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy
 
2
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):275–292
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszono tematykę związaną zwpływem zmian cen energii na jakość życia społeczeństwa. Autorzy próbują ustalić adekwatność definicji ubóstwa energetycznego do polskich realiów oraz określić, jak rosnące koszty energii elektrycznej wpływają na standard życia obywateli. Europejska polityka klimatyczna wymusza na wszystkich krajach członkowskich zmianę charakteru sektora energetycznego. Następuje odejście od energetyki konwencjonalnej ku niekonwencjonalnej; węgiel, jako paliwo tradycyjne, zastępuje się paliwem gazowym. Coraz powszechniejsze zastosowanie znajdują odnawialne źródła energii, ale ich efektywność ekonomiczna i energetyczna jest niska. Pociąga to za sobą wzrost cen energii i kosztów utrzymania, a także pogarsza poziom życia dużej części ludności. Coraz więcej gospodarstw domowych staje przed problemem wysokości opłat za energię i jej nośniki. Jedynym podmiotem, który może te problemy rozwiązać, jest państwo i jego agendy. Poruszana jest również rola państwa w kształtowaniu polityki energetycznej i polityki społecznej na podstawie ustawodawstwa krajowego oraz unijnego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031