Sieci uczących się i współpracujących nauczycieli jako model doskonalenia zawodowego osób dorosłych
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 
 
Data publikacji: 30-09-2014
 
 
JoMS 2014;22(3):185-199
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W tekście przedstawiono sieciowy model doskonalenia zawodowego nauczycieli. Omawiana koncepcja w wielu krajach jest już standardem. W Polsce powoli przenika do struktur szkolnych i innych placówek oświatowych. Adaptacja pojęcia sieci społecznych do tworzenia modelu uczenia się i współpracy dorosłych pracowników – nauczycieli daje wiele możliwości szerokiego wpływu edukacyjnego, uzyskiwania efektów w różnych środowiskach edukacyjnych oraz realizacji zmian w mentalności i sposobie pracy nauczycieli. Odpowiada też na zapotrzebowanie w sferze uczenia przez całe życie. W tekście przedstawiono podłoże tworzenia sieci uczących się i współpracujących nauczycieli oraz założenia organizacyjne. Odniesiono się również do praktycznych aspektów wdrażania prezentowanego modelu.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top