Różnorodność kulturowa jako forma innowacji w świetle polskiej i niemieckiej edukacji elementarnej. Wielokrotne studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):363-381
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zagadnienie różnorodności kulturowej nie tylko inspiruje naukowców, publicystów i polityków, stanowiąc podstawę badań, dyskursów i debat, jednakowoż jest ważne dla pragmatyki codziennych interakcji w pracy, życiu, edukacji, gdzie napotykamy przedstawicieli różnorodnych kultur (systemów społeczno-kulturowych). Niniejszy artykuł w zamyśle ma przybliżyć sytuację spotkania małego dziecka z różnorodnością kulturową oraz podkreślić znaczenie edukacji międzykulturowej w pracy z dziećmi na pierwszym etapie edukacji w Polsce i w Niemczech. Szczególnie interesująca jest odpowiedź na pytanie: czy w niniejszych systemach edukacji formalnej i nieformalnej, w kontekście społeczeństwa wielokulturowego, 364 | Katarzyna Ferszt-Piłat Różnorodność kulturowa jako forma innowacji… Journal of Modern Science tom 3/26/2015 stosowane są działania, które można uznać za innowacje tematycznie oswajające małe dzieci z różnorodnością kulturową? Metodą wielokrotnego studium przypadku próbujemy dać odpowiedź, odnosząc analizy do polskiego i niemieckiego obszaru kulturowego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top