Rynek internetowy jako źródło rozwoju biznesu
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):383-395
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Podłączenie do Internetu podmiotów gospodarczych, to, najnowszy światowy trend, ogromny potencjał, kierunek, w którym dąży cały rynek. Internetowe wyszukiwarki, aplikacje mobilne oraz internetowe sklepy detaliczne, są źródłem, oferującym konsumentom wyczerpującą informację o poszukiwanych produktach. Ta wiedza ma wpływ na każdą decyzje gospodarczą, która powoduje określone skutki fi nansowe (przychody, koszty, wpływy, wydatki). Przedsiębiorcy i konsumenci zaczynają wyraź- nie doceniać przewagę takiego rodzaju biznesu. Współczesny marketing nabiera nowych form i znaczeń dzięki aktywnemu rozwojowi Internetu. Przychodzi czas kompleksowego internetowego marketingu, instrumentu który efektywnie pracuje na osiągnięcie celów marketingowych fi rmy. W artykule przedstawiono współczesny rozwój Internetu na świecie. Przeanalizowano i porównano stan oraz tendencje rynku internetowego w Polsce i na Ukrainie. Rozpatrzono i przeanalizowano osobliwości oraz perspektywy rozwoju marketingu internetowego we współczesnym świecie.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top