Rola bajkoterapii w procesie rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
 
Więcej
Ukryj
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
 
 
Data nadesłania: 26-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-10-2023
 
 
Data akceptacji: 24-10-2023
 
 
Data publikacji: 31-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Paweł Świecarz   

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
 
 
JoMS 2023;52(3):670-681
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest przedstawienie metody bajkoterapii w procesie rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

Materiał i metody:
Materiałami źródłowymi, które posłużą do niniejszej publikacji, będą różne monografie i artykuły polskich pedagogów specjalnych. Zebrany materiał pozwoli na syntetyczne zrealizowanie metodą analityczno-krytyczną wskazanego celu pracy.

Wyniki:
Bajkoterapia posiada pozytywny wpływ na proces rewalidacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. W prosty i naturalny sposób pomaga zrozumieć i przyswoić dziecku rzeczywistość, która czasem może być dla niego niezrozumiała. Jest formą nową, bezinwazyjną, delikatną, która ma służyć przyjemności, rozrywce i zabawie. Jej celem jest zachęcenie do współdziałania, otwarcia na dialog.

Wnioski:
Bajkoterapia pomaga wychowankom (szczególnie w młodszym wieku) wzmocnić poczucie własnej wartości i niezależności, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania w świecie przeżyć wewnętrznych jak i zewnętrznych. Ponadto pozwala doskonalić i rozwijać różne sfery funkcjonowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną.

 
REFERENCJE (22)
1.
Bautsz-Sontag. (2015). Literatura w terapii. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 
2.
Bednarska, G. (2017). Funkcje przekazu bajkowego w pracy wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studia Psychologica, 10, strony 131-146.
 
3.
Bednarska, G. (2017). Praca z bajką w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: zagadnienia terminologiczne i metodyczne. Studia Psychologica, 10, strony 108-130.
 
4.
Bąk, J. i Wiewióra-Pyka, E. (2009). Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
5.
Bąkiewicz, G. i Barciś, A. (2015). Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
6.
Borecka, I. (2001). Bajkoterapia, skrypt dla studentów. Wałbrzych.
 
7.
Borecka, I. (2008). Bajkoterapia formą terapii pedagogicznej. Wałbrzych: PWSZ.
 
8.
Brett, D. (2006). Bajki, które leczą. Gdańsk: GWP.
 
9.
Droździewicz, K. i Ippoldt, L. (2012). Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci. Skawina: PROMO.
 
10.
Hajzak, H. (2010). Biblioterapia w pracy wychowawczej z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. Biblioterapeuta, 4, strony 3-12.
 
11.
Ibisz, K. i Gruszczyńska, A. (2009). Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać (Tom 1 (28). Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
12.
Kazanowski, Z. (2015). Społeczny wymiar współczesnej koncepcji niepełnosprawności intelektualnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 1 (28), strony 33-43.
 
13.
Kołyszko, W. i Tomaszewska, J. (2011). Opowieści z planety Holo. Opowiadania terapeutyczne. Ostrołęka: Fundacja Drabina Rozwoju.
 
14.
Lubowiecka, J. (2011). Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk. Wychowanie w przedszkolu, 5, strony 12-13.
 
15.
Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Skórzewo: Mediana Rodzina.
 
16.
Molicka, M. (2005). Psychologiczne aspekty aksjologii baśni. W G. Leszczyński (Red), Kulturowe konteksty baśni. W poszukiwaniu straconego królestwa (Tom T. 2, strony 110-122). Poznań: Centrum Sztuki Dziecka.
 
17.
Molicka, M. (2011). Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. Poznań.
 
18.
Redlarska, Z. (2009). Bajkoterapia i jej funkcje adaptacyjne i rozwojowe w życiu każdego dziecka – terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci. W S. Włoch, Wczesna edukacja dziecka – perspektywy i zagrożenia (strony 100-115). Opole: Uniwersytet Opolski.
 
19.
Sekuła-Hańczuk, E. (2022). Metoda baśniowych spotkań w pracy z uczniami z niepełnosprawnością i jej rewalidacyjny charakter. Warszawa.
 
20.
Słownik terminów literackich. (2000). W J. Sławiński (Red.). Wrocław: Ossolineum.
 
21.
Szczupał, B. (2009). O literaturze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Recepcja – edukacja – terapia – wsparcie – twórczość. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 
22.
Szulc, W. (2006). Bajki nie-bajki i bajkoterapia. Życie szkoły, 6, strony 5-11.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top