The role of fairy tale therapy in the process of revalidationof a child with intellectual disabilities
 
More details
Hide details
1
Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
 
 
Submission date: 2023-04-26
 
 
Final revision date: 2023-10-21
 
 
Acceptance date: 2023-10-24
 
 
Publication date: 2023-10-31
 
 
Corresponding author
Grzegorz Paweł Świecarz   

Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy
 
 
JoMS 2023;52(3):670-681
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The purpose of this paper is to present the method of story therapy in the process of revalidation of a child with intellectual disabilities.

Material and methods:
The source materials for this publication will be various monographs and articles by Polish special educators. The collected material will allow to synthetically realize the indicated purpose of the work using the analytical-critical method.

Results:
Fairy tale therapy has a positive impact on the process of revalidation of a child with intellectual disabilities. In a simple and natural way, it helps the child understand and assimilate a reality that may sometimes be incomprehensible to him. It is a new, non-invasive, gentle form that is designed to be enjoyable, entertaining and fun. Its purpose is to encourage interaction, openness to dialogue.

Conclusions:
Fairy tale therapy helps students (especially at younger ages) to strengthen their sense of self-esteem and independence, which are necessary for proper functioning in the world of internal as well as external experiences. In addition, it allows to improve and develop various spheres of functioning of a child with intellectual disabilities.

 
REFERENCES (22)
1.
Bautsz-Sontag. (2015). Literatura w terapii. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 
2.
Bednarska, G. (2017). Funkcje przekazu bajkowego w pracy wychowawczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studia Psychologica, 10, strony 131-146.
 
3.
Bednarska, G. (2017). Praca z bajką w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: zagadnienia terminologiczne i metodyczne. Studia Psychologica, 10, strony 108-130.
 
4.
Bąk, J. i Wiewióra-Pyka, E. (2009). Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
5.
Bąkiewicz, G. i Barciś, A. (2015). Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
6.
Borecka, I. (2001). Bajkoterapia, skrypt dla studentów. Wałbrzych.
 
7.
Borecka, I. (2008). Bajkoterapia formą terapii pedagogicznej. Wałbrzych: PWSZ.
 
8.
Brett, D. (2006). Bajki, które leczą. Gdańsk: GWP.
 
9.
Droździewicz, K. i Ippoldt, L. (2012). Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci. Skawina: PROMO.
 
10.
Hajzak, H. (2010). Biblioterapia w pracy wychowawczej z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. Biblioterapeuta, 4, strony 3-12.
 
11.
Ibisz, K. i Gruszczyńska, A. (2009). Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać (Tom 1 (28). Warszawa: Nasza Księgarnia.
 
12.
Kazanowski, Z. (2015). Społeczny wymiar współczesnej koncepcji niepełnosprawności intelektualnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 1 (28), strony 33-43.
 
13.
Kołyszko, W. i Tomaszewska, J. (2011). Opowieści z planety Holo. Opowiadania terapeutyczne. Ostrołęka: Fundacja Drabina Rozwoju.
 
14.
Lubowiecka, J. (2011). Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk. Wychowanie w przedszkolu, 5, strony 12-13.
 
15.
Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Skórzewo: Mediana Rodzina.
 
16.
Molicka, M. (2005). Psychologiczne aspekty aksjologii baśni. W G. Leszczyński (Red), Kulturowe konteksty baśni. W poszukiwaniu straconego królestwa (Tom T. 2, strony 110-122). Poznań: Centrum Sztuki Dziecka.
 
17.
Molicka, M. (2011). Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. Poznań.
 
18.
Redlarska, Z. (2009). Bajkoterapia i jej funkcje adaptacyjne i rozwojowe w życiu każdego dziecka – terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci. W S. Włoch, Wczesna edukacja dziecka – perspektywy i zagrożenia (strony 100-115). Opole: Uniwersytet Opolski.
 
19.
Sekuła-Hańczuk, E. (2022). Metoda baśniowych spotkań w pracy z uczniami z niepełnosprawnością i jej rewalidacyjny charakter. Warszawa.
 
20.
Słownik terminów literackich. (2000). W J. Sławiński (Red.). Wrocław: Ossolineum.
 
21.
Szczupał, B. (2009). O literaturze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Recepcja – edukacja – terapia – wsparcie – twórczość. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 
22.
Szulc, W. (2006). Bajki nie-bajki i bajkoterapia. Życie szkoły, 6, strony 5-11.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top