Model rodzin według nauki Kościoła Katolickiego gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa społecznego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2014
 
 
JoMS 2014;21(2):395-408
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Bezpieczeństwo społeczne to zapewnienie trwania i  rozwoju jednostce i całemu społeczeństwu. Rodzina jest podstawową grupą społeczną. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa rodzinie jest warunkiem koniecznym, gwarantującym bezpieczeństwo społeczne. O bezpieczeństwie rodziny można mówić tylko wtedy, gdy rodzina funkcjonuje na zdrowych zasadach i każdy z członków rodziny pełni we właściwy sposób przypisane sobie funkcje. Dlatego też można postawić wniosek, że  właściwy model rodziny będzie jedną z podstawowych przesłanek umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Modeli rodziny jest wiele. Jednym z nich jest obraz rodziny wyłaniający się z nauczania Kościoła katolickiego. Jego podstawy znajdujemy w Piśmie Świętym oraz dokumentach Kościoła katolickiego, takich jak dokumenty Soboru Watykańskiego II, Katechizm Kościoła Katolickiego z 1994 roku, encykliki i adhortacje czy nauczanie papieży. Przedmiotem tego opracowania będzie ukazanie rodziny w świetle nauczania Kościoła katolickiego, przedstawienie jej funkcji oraz ról, jakie winni pełnić poszczególni członkowie rodziny. Celem natomiast tego opracowania jest wskazanie, że  funkcjonowanie rodziny w  oparciu o wytyczne nauki Kościoła katolickiego powoduje, że rodzina funkcjonuje w sposób właściwy i prawidłowy a tym samym członkowie poszczególnych rodzin mają poczucie bezpieczeństwa, co w  bezpośredni sposób będzie miało przełożenie na poczucie bezpieczeństwa całego społeczeństwa.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top