Controllingowy system informatyczny jako narzędzie wspierające zarządzanie w bankach spółdzielczych w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa
 
2
Lingaro Sp. z o.o.
 
 
Data publikacji: 30-06-2014
 
 
JoMS 2014;21(2):369-393
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł jest wynikiem badań przeprowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem „Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania decyzji opartego o  controllingową hurtownię danych (ang. Controlling Data Warehouse, CDW). Praca ma za zadanie przybliżenie tematyki zarządzania działalnością bieżącą instytucji finansowych i ryzykiem bankowym za pomocą systemów controllingu w  polskim sektorze bankowym ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji banków spółdzielczych. Wyniki operacyjne banków spółdzielczych od lat w zauważalny sposób pozostają gorsze od rezultatów banków komercyjnych. Analizowanym zagadnieniem jest teza, iż banki spółdzielcze nie posiadają lub w pełni nie wykorzystują profesjonalnych i dostosowanych do swoich potrzeb narzędzi do controllingu. Poprawa sytuacji w tym zakresie zwiększyłaby ich szansę na skuteczną rywalizację z bankami komercyjnymi. Artykuł wskazuje na kluczowe elementy, jakimi powinien charakteryzować się informatyczny system controllingowy dostosowany do specyfiki banków spółdzielczych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top