Komunikat z kongresu „Studia Filozoficzne 2017” oraz międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „Filozofia. Człowiek. Współczesność” na Donieckim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stusa z siedzibą w Winnicy, Ukraina, 4-5 kwietnia 2017 roku
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
 
2
Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa w Winnicy, Ukraina
 
 
Data nadesłania: 05-09-2017
 
 
Data akceptacji: 15-09-2017
 
 
Data publikacji: 27-09-2017
 
 
Autor do korespondencji
Kateryna Novikova   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2017;34(3):367-370
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top