PL EN
Klasyfikacja konsumentów ze względu na ich reakcję na działania proekologiczne przedsiębiorstw – przypadek rynku odzieżowego
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Marketing Faculty of Management Lublin University of Technology Nadbystrzycka St. 38, 20-618 Lublin, Poland
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 27-11-2023
 
 
Data akceptacji: 01-12-2023
 
 
Data publikacji: 18-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Barbara Bojanowska   

Department of Marketing Faculty of Management Lublin University of Technology Nadbystrzycka St. 38, 20-618 Lublin, Poland
 
 
JoMS 2023;54(Numer specjalny 5):202-225
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Niniejszy artykuł dotyczy reakcji konsumentów na działania z zakresu gospodarki cyrkularnej podejmowane na rynku odzieżowym. Celem autorów było zaproponowanie segmentacji klientów według kryterium ich podejścia do podejmowania decyzji zakupowych uwarunkowanego zasadami ekokonsumpcji.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety, w którym zapytano o wybrane postawy, zachowania związane z produktami oraz ochroną środowiska naturalnego oraz ocenę działań podejmowanych w tym zakresie przez przedsiębiorstwa. Próba badawcza wyniosła 1000 konsumentów.

Wyniki:
Badania pozwoliły autorom na przeprowadzenie klasyfikacji konsumentów w grupy o spójnej i charakterystycznej reakcji na działania ekonomii cyrkularnej podejmowane przez firmy. Wykazano, że istnieją istotne statystycznie różnice pomiędzy płciami w podejściu do ekokonsumcji. Nie ma znaczących różnic z punktu widzenia przedziału wiekowego, co być może wskazuje na to, że czynnikiem decydującym jest tutaj nie wiek, ale postawy proekologiczne, które nie muszą być z wiekiem powiązane – zależą od innych czynników.

Wnioski:
Wyniki badań pozwalają na znalezienie istotnych implikacji teoretycznych oraz praktycznych, a także na zaproponowanie dalszych kierunków eksploracji naukowej. Jako że gospodarka cyrkularna łączy w sobie zagadnienia zarówno z zakresu ekologii, jak i etyki, zarządzania oraz marketingu, dalsze badania powinny mieć charakter multidyscyplinarny.

eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top