Ewolucja narzędzi marketingowych stosowanych w zarządzaniu oświatą
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):251-269
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wraz z rozwojem gospodarki kapitalistycznej na przełomie XIX i XX w. powstała dziedzina nauki nazwana marketingiem. Już wtedy odczuwano potrzebę działania na rynku, mającego na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę pożądanego odzewu, a w późniejszym okresie przewagi konkurencyjnej. Widzino konieczność stosowania praktycznej i użytecznej wiedzy. Marketing nie jest więc zbiorem teoretycznych praw, twierdzeń i wymyślonych zasad, a uogólnionym doświadczeniem praktycznych zasad postępowania fi rm, które dzięki ich stosowaniu uzyskują na rynku sukces w rywalizacji gospodarczej. Procesy te nierozerwalnie związane są z rynkiem, jako centrum działania. Należy zatem wykorzystywać wiele narzędzi i technik sprzedaży (opakowanie, cenę, rozpowszechnianie, promocję, analizę rynku poprzez jego ciągłe badanie), koncentrując się wokół funkcji wyrobu, usług towarzyszących oraz ceny. Najważniejsza staje się satysfakcja własna nabywcy. Niektórzy sądzą, że marketing to sposób ułatwiający sprzedaż produktów, inni, że jest on równoznaczny z reklamą. Marketing jest jednak czymś więcej niż umiejętnością sprzedawania i reklamowania towarów i usług. W niniejszym artykule szczególnym rozważaniom i badaniom został poddany jeden z elementów marketingu-mixu – promocja, a dokładniej – promocja placówki edukacyjnej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top