Ekskluzja versus inkluzja w pedagogice resocjalizacyjnej
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 25-01-2018
 
 
JoMS 2013;16(1):11-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autor przedstawia dwie przeciwstawne idee: ekskluzji oraz inkluzji społecznej w rozmaitych odmianach pedagogiki resocjalizacyjnej. Pierwsza z nich związana jest z nurtem myślenia, w którym sankcje są prawomocne na gruncie prawa (punitywizm), druga z myśleniem bardziej liberalnym (permisywnym) i wartościami takim jak tolerancja i miłosierdzie (caritas). We wnioskach końcowych przedstawiono podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej jako swoistego remedium na marginalizację społeczną i wykluczenie osób nieradzących sobie z wymogami systemu społecznego.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top