PL EN
Edukacja dla bezpieczeństwa – czy jest potrzebna?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
JoMS 2015;26(3):87-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł niniejszy dotyczy porównania w praktyce funkcjonujących programów nauczania z oczekiwaniami młodzieży – szczególnie tej aktywnej. Nawet tradycyjne instytucje edukacyjne (głównie sfery publicznej) muszą się do tych oczekiwań przystosować, chcąc konkurować – rywalizować o lepiej przygotowanych kandydatów do dalszej nauki, aby przetrwać na rynku usług edukacyjnych. Właśnie odpowiedzią na zmieniające się zapotrzebowanie i poszukiwanie ciekawych kierunków, zaspokajających zainteresowania młodzieży, powstają różne klasy o oryginalnych kierunkach kształcenia, między innymi tak zwane klasy wojskowe. Początki kształcenia w tych klasach miały miejsce jeszcze w czasie obowiązywania w szkołach w planie nauczania przedmiotu przysposobienie obronne. Obecnie program przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa został radykalnie ograniczony. Tym bardziej ważne jest tworzenie takich miejsc, w których młodzież może rozwijać swoje zainteresowania obronne, patriotyczne, obywatelskie, szczególnie w czasie tak dużych zagrożeń zewnętrznych.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top