PL EN
Błąd co do treści czynności prawnej w stosunkach pracy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 31-12-2015
 
 
JoMS 2015;27(4):165-192
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Autorka porusza problematykę skutków prawnych dla stosunku pracy złożenia oświadczenia woli pod wpływem błędu. Rozważa istnienie w prawie pracy luki prawnej uzasadniającej odwołanie do przepisów prawa cywilnego oraz różne propozycje odpowiedniego stosowania art. 84–88 Kodeksu cywilnego (dalej: kc), wahające się od wykluczenia możliwości stosowania przepisów prawa cywilnego, dotyczących wad oświadczenia woli, do stosunków pracy, dopuszczenia zastosowania wskazanych przepisów z rozmaitymi modyfikacjami czy też stosowania przepisów o wadach oświadczenia woli wprost, tj. bez dokonania żadnych zmian. Autorka rozważa także skutki prawne odpowiedniego zastosowania art. 84–88 kc do stosunków pracy, w szczególności skutki unieważnienia czynności prawnej ex tunc, w sytuacji gdy praca była już wykonywana na podstawie unieważnionej umowy oraz w przypadku gdy umowa stała się nieważna przed przystąpieniem przez pracownika do wykonywania pracy. Przedstawia również konstrukcję prawną błędu, a także omawia najczęstsze przypadki błędu w stosunkach pracy.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top