AMERYKAŃSKIE MEANDRY WYBORCZE
 
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 26-03-2019
 
 
Data akceptacji: 30-05-2019
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Wojciech Niklas   

WSGE
 
 
JoMS 2019;41(2):273-294
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych zaliczane są do najbardziej skomplikowanych wyborów w historii demokracji. Amerykańska specyfika wyborcza polega na tym, że to paradoksalnie nie wyborcy mają ostateczny i decydujący wpływ na rezultat wyborów, a elektorzy, którzy do lojalności wobec swoich wyborców zobligowani są jedynie prawem moralnym, ponieważ w większości stanów konsekwencjami ich ewentualnej "zdrady" są mocno zliberalizowane kary w postaci tysiącdolarowego mandatu czy zwolnienia ze stanowiska. Kolejnym specyfikiem wyborczym jest to, że na wynik wyborów największy wpływ mają stany z największymi populacjami, jako, że to właśnie one dysponują największą liczbą elektorów. Krótka analiza stosunków amerykańskich kolonii z Anglią, Francją, Hiszpanią oraz innymi europejskimi potęgami ukazują genezę współczesnego systemu wyborczego w USA, który wbrew utartym opiniom setek milionów ludzi, ze względu na "systemową lukę elektorską", trudno nazwać idealnym lub perfekcyjnym. Również wyniki analizy amerykańskich dokumentów historycznych, dotyczących konstytucji, mogą być merytoryczną bazą do polemiki na temat wciąż promowanego mitu o wspaniałej, stworzonej przez "Ojców Założycieli" demokracji, w której to białe kobiety, biali mężczyźni bez majątku oraz ludność kolorowa nie posiadali prawa wyborczego.
 
REFERENCJE (4)
1.
Sitek, B. Wprowadzenie. [w:] Jurewicz, A., Sajkowski, R., Sitek, B., Szczerbowski, J., Swiętoń, A. (2011). Rzymskie prawo publiczne. Wybrane zagadnienia, s. 256 i 16. ISBN 9788372997371.
 
2.
Małajny, R.M. (1985). Doktryna podziału władzy „Ojców Konstytucji” USA. Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 749. Katowice: Uniwersytet Śląski, s. 151-160. ISBN 8322600275.
 
3.
Płudowski, T.P. (2008). Ameryka. Polityka i stosunki międzynarodowe, Tom III. Toruń: Wyd. Adam Marszałek, s. 35. ISBN 9788376110639.
 
4.
Hencovská, M. (2013). Karnoprawna ochrona wyborów i referendów w Republice Słowackiej. Journal of Modern Science, 19(4), 249-263. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top