EWOLUCJA SYSTEMU FINANSOWEGO WSPÓŁCZESNYCH CHIN
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 26-03-2019
 
 
Data akceptacji: 01-07-2019
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Krystyna Palonka   

WSGE
 
 
JoMS 2019;41(2):295-308
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
System finansowy jest często nazywany krwioobiegiem współczesnej gospodarki. Chiny próbują zbudować nowoczesna gospodarkę ( chociaż w ramach autorytarnego systemu politycznego ) wiec stworzenie instytucji i reguł tworzących ten system staje się bardzo istotne. Jako taki, system jest nadzwyczaj złożony wymaga skomplikowanej struktury instytucji i dostosowanych do ich potrzeb regulacji. Najważniejszymi instytucjami sa : bank centralny, banki komercyjne i inne instytucje bankowe, banki międzynarodowe, system ubezpieczeń, rynek pieniężny, rynki finansowe operujące zarówno w ramach giełdy papierów wartościowych jak i poza nią i wiele innych. Stworzenie przejrzystych instrumentów regulacji wymaga określenia jasnych zasad zależności i odpowiednich rozwiązań prawnych umożliwiających sprawne zarzadzanie całym systemem i jego rozwój w pożądanym kierunku. Artykuł bardzo skrótowo przedstawia osiągniecia Chin w tym zakresie oraz wskazuje ciągle istniejące problemy z którymi musza się one zmierzyć.
 
REFERENCJE (12)
1.
Chen Yulu; Chinese Currency and the Global Economy; McGraw-Hill; 2014.
 
2.
Pocket World in Figures; The Economst; 2019 Edition\.
 
3.
“Zhongguo Guozhai Yu’e 29631 Yi Yuan” [“Outstanding Government Bonds Issued Amount to RMB 2963.1 Billion”], Zhongguo Xinwen Wang, December 19, 2005. As of August 3, 2007: http://politics.people.com.cn/... (dostęp: 28.03.2019).
 
4.
“Zhongguo tong Guoji Qingsuan Yinghang Hezuo de Shinian” [“Ten Years’ Cooperation and Development.
 
5.
Between China and BIS”], Jinron Shibao [Financial News], August 1, 2006.
 
6.
“China Sets Up New Firm to Handle Bad Loans Left by Central Bank,” Xinhua News, 2005. As of August 3, 2007: http://english.peopledaily.com... (dostęp: 28.03.2019).
 
7.
Chinamoney, Web site. As of September 10, 2007: http://www.chinamoney.com.cn/c... (dostęp: 28.03.2019).
 
8.
www.rand.org Banking System Reform in China; The Challenges of Moving Toward a Market-Oriented Economy; 2007 (dostęp: 28.03.2019).
 
9.
www.bloomberg BLOOMBERG.COM.NEWS/ARTICLES/sept.05.2018s/ China's $29 Trillion Ball of Money Rolls to a Long-Ignored Haven (dostęp: 28.03.2019).
 
10.
www. SCMP.com ; South China Morning Post (dostęp: 28.03.2019).
 
11.
www.international monetary fund database; IMF, PEOPLES REPUBLIC OF CHINA; FINANCIAL SECTOR ASSESSMENT PROGRAM, 2018 (dostęp: 28.03.2019).
 
12.
Krukowska, M. (2015). Miękka władza Chin – implikacje i ograniczenia. Journal of Modern Science, 26(3), 193-210. ISSN 1734-2031.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top