PL EN
Zjawiska patologii społecznej funkcjonujące w świadomości dzieci, ich rodziców i nauczycieli
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2014
 
 
JoMS 2014;23(4):43-72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Patologia, jako zjawisko społecznie, definiowana jest jako niepożądane zachowanie, mogące wywołać negatywne skutki w rozwoju, zarówno jednostki, jak i ogółu społeczeństwa. Z tematyką tą spotykają się nie tylko dzieci i młodzież, lecz także dorośli. Ze względu na jej powszechność, dostęp oraz dynamikę rozwoju staje się ona zagadnieniem bardzo niepokojącym. Przedmiot uwagi jest na tyle szeroki, jak i interesujący, iż konieczne wydaje się poznanie, jaką świadomość występowania zachowań patologicznych mają uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top