Szkoła ludowa we Włoszech po drugiej wojnie światowej miejscem edukacji osób dorosłych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie
Data publikacji: 31-12-2014
 
JoMS 2014;23(4):73–84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celami powstających po drugiej wojnie światowej szkół ludowych była eliminacja, a przynajmniej zmniejszenie zjawiska analfabetyzmu, a także walka z bezrobociem wśród nauczycieli. Z inicjatywy rządu w powojennej Italii powstały szkoły ludowe, które szerząc oświatę wśród młodzieży i dorosłych, miały przygotować ich do życia w tworzącym się demokratycznym państwie. Realizacja wytyczonych programów, z jednej strony, i uwzględnianie rzeczywistych potrzeb uczniów z drugiej, napotkała na znaczne trudności. Ponadto silna opozycja o odmiennych orientacjach politycznych poważnie ograniczała i spowalniała realizację tego projektu.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031