PL EN
Wartości wychowawcze rodziców: dawnej i dziś
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Badań Edukacyjnych
 
 
Data publikacji: 31-03-2015
 
 
JoMS 2015;24(1):107-128
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie preferencji wartości wychowawczych rodziców: konformizmu i samokierowania zgodnie z teorią Melvina L. Kohna, która zakłada, że głównym wymiarem wartości jest konformizm vs. samokierowanie. Orientacja konformistyczna akcentuje m.in. posłuszeństwo wobec rodziców, czystość i schludność oraz zachowanie 110 | WSGE zgodne z płcią. Druga, nosząca nazwę samokierowania, kładzie nacisk na znaczenie samodzielności w myśleniu i postępowaniu, dążenie do rozumienia. Drugim celem było porównanie wyników tych badań z danymi zebranymi w Polsce w trakcie ostatnich 40 lat. Badania zrealizowano na ogólnopolskiej próbie rodziców (N=4931) za pomocą narzędzia wzorowanego na koncepcji M. L. Kohna. Analiza danych potwierdziła, że samokierowanie i konformizm są wartościami trafnie charakteryzującymi preferencje badanych. Głównym czynnikiem różnicującym preferencje rodziców jest poziom wykształcenia (osoby z wyższym wykształceniem większe znaczenie przypisują samokierowaniu, a słabiej wykształceni –  konformizmowi).  Porównanie otrzymanych wyników z rezultatami analogicznych, poprzednio zrealizowanych badań pokazuje kierunki zmian w zakresie wartości wychowawczych, które wyraźnie zarysowały się w okresie transformacji ustrojowej.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top