Creation and Innovation in Selected Theories of Social Sciences and Humanities
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi
 
 
Submission date: 2017-09-02
 
 
Acceptance date: 2017-09-15
 
 
Publication date: 2017-09-27
 
 
Corresponding author
Kateryna Novikova   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów, Polska
 
 
JoMS 2017;34(3):59-78
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The paper includes selected analyses of the concepts of creation and innovation on the grounds of various disciplines in social sciences and humanities (psychology, education studies, philosophy, economics, management and sociology).

Material and methods:
Both concepts have a very long history in all the disciplines. However, in the information era there is a need of the fresh summary of their definitions, characteristic traits and relationship with other concepts, such as activity, creativity, invention or entrepreneurship.

Results:
Different dimensions of creation and innovation were presented, those related to an artist as a creator as well as an ordinary human being. Similarly innovation was analysed, both as a source of development for an organisation and enterprise, on the one hand, and as way to social change as well as to solve specific social problems or a social innovation, on the other.

Conclusions:
Sociological view of innovation seems to connect the micro-perspective of the education studies, psychology and philosophy with the macro-perspective of economics, organisation and management studies.

 
REFERENCES (39)
1.
Antczak, B. (2013). Aktywność uczniów na rzecz własnego rozwoju, jak również rozwoju szkoły, „Journal of Modern Science” 4/19, s. 107–122. ISSN 1734-2031.
 
2.
Bratnicka, K. (2014). Twórczość i innowacyjność w przedsiębiorstwie. Pośrednicząca rola przedsiębiorczości organizacyjnej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 183, cz. 1, s. 28–37. ISSN 2083-8611.
 
3.
Chan, J., Mann, L. (2011). Creativity and innovation in business and beyond: The social science perspective and policy implications, London, New York: Routledge.
 
4.
Clero, C., Gloton, R. (1976). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP. ISBN 83-02-02668-9.
 
5.
Dąbrowski, I. (2016). Mechanizmy sprzężeń zwrotnych a równowaga i dynamika systemu ekonomicznego, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. ISBN 978-83-8030-060-6.
 
6.
Dąbrowski, I., Kobylecki, K. (2014). The dualism of IT Department: the agency problem and uncertainty reduction in corporations, „Journal of Management and Financial Sciences”, vol. VII, issue 17. ISSN 1899-8968.
 
7.
Domański, Z. (2015). Innowacyjność w zarządzaniu organizacjami opartymi na wiedzy, „Journal of Modern Science” 3/26, s. 289–309. ISSN 1734-2031.
 
8.
Giza, T. (1998). Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej, Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego. ISBN 83-7133-096-0.
 
9.
Hawkins, R., Davis, Ch. (2012). Innovation and experience goods: a critical appraisal of a missing dimension in innovation theory, „Prometheus” vol. 30, No. 3, s. 235–259. ISSN 0810-9028, http://dx.doi.org/10.1080/0810....
 
10.
Jasiński, L.J. (2017). Dlaczego państwa świata różni innowacyjność?, „Journal of Modern Science” 2/33, s. 129–145. ISSN 1734-2031.
 
11.
Kovalskyy, H. (2015). Tradytsyonalistskyy konstrukt ukrainskoho sotsiumu. Monografia, Vinnytsya: Nilan LTD (in Ukrainian). ISBN 978-966-924-044-6.
 
12.
Kupisiewicz, Cz., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301156350.
 
13.
Lipka, A. (2012a). Ekonomia kreatywności – z pogranicza kreatologii i ekonomii, [w:] A. Lipka, S. Waszczak (red.), Ekonomia kreatywności. Jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”. ISBN 978-83-7875-019-2, ISSN 2083-8611.
 
14.
Lipka, A. (2012b). Wybrane teorie twórczości – wnioski dla kształtowania kreatywnego kapitału ludzkiego. Kształtowanie kreatywnego kapitału ludzkiego (wybrane zagadnienia), „Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”, nr 83, s. 11–35. ISBN 978-83-7246-746-1, ISSN 2083-8611.
 
15.
Merton, R.K. (2002). Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-138769.
 
16.
Nęcka, E. (2012). Psychologia twórczości, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. ISBN 978-83-7489-412-8.
 
17.
Novikova, K. (2017). Imitacja w wybranych koncepcjach i kontekstach społeczno-kulturowych, Józefów: WSGE im. Alcide De Gasperi (w druku).
 
18.
Novikova, K. (2016a). Informacja, wiedza, technologia w wybranych koncepcjach zmiany społecznej, „Journal of Modern Science” 2/29, s. 71–92. PL ISSN 1734-2031.
 
19.
Novikova, K. (2013). Twórczość a odtwórczość: piractwo internetowe w edukacji, [w:] T. Graca (red.), Bezpieczna szkoła: założenia i realia, Józefów: Wydawnictwo WSGE im. Alcide De Gasperi, s. 100–114. ISBN 978-83-62753-38-3.
 
20.
Novikova, K. (2016b). Zarządzanie sukcesem w rozwoju osobistym, „Journal of Modern Science” 4/31, s. 157–176. ISSN 1734-2031.
 
21.
Okoń, W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. ISBN 83-88149-41-5.
 
22.
Partycki, S. (2003). Zarys teorii socjologii gospodarki, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ISBN 83-7306-193-2.
 
23.
Piegza, J. (2013). Twórczość, produkcja i komunikacja – zbieżności i sprzeczności w epoce kodu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1, s. 85–102, doi: 10.2478/kultura-2013-0005. ISSN 0023-5172.
 
24.
Pietrasiński, Z. (1969). Myślenie twórcze, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw SzkolnychPZWS. ISBN 83-208-0953-3.
 
25.
Popek, S. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 
26.
Popek, S. (1985). Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-01622-5.
 
27.
Read, H. (1976). Wychowanie przez sztukę, Wrocław: Ossolineum.
 
28.
Schulz, R. (1990). Twórczość. Społeczne aspekty zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301095611.
 
29.
Sorokin, P. (2009). Ruchliwość społeczna, przeł. J. Słomczyńska, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. ISBN 978-83-7683-002-5.
 
30.
Suchodolski, B. (1980). Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-00444-4.
 
31.
Szacki, J. (2006). Historia myśli socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 13-978-83-01-13844-8.
 
32.
Sztompka, P. (2004). Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Znak. ISBN 83-240-0218-9.
 
33.
Taipale, I. (red.) (2013). 100 social innovations from Finland, Helsinki: Finnish Literature Society. ISBN 978-952-222-463-7.
 
34.
Tanalski, D. (2011). Czy humaniści, etycy i moraliści są potrzebni? Czyli o potrzebie reformy pedagogiki, „Journal of Modern Science” 2/9, s. 23–36. ISSN 1734-2031.
 
35.
Tatarkiewicz, W. (2011). Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-16670-0.
 
36.
Teixeira, A.A.C., Silva, J.M. (2013). The intellectual and scientific basis of science, technology and innovation research. Innovation, „The European Journal of Social Science Research”, vol. 26, No. 4, s. 472–490, http://dx.doi.org/10.1080/1351....
 
37.
Tomaszewski, T. (1967). Aktywność człowieka. [w:] M. Maruszewski, J. Reykowski, T. Tomaszewski, Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa: Książka i Wiedza.
 
38.
Tyszkowa, M. (1977). Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-04053-3.
 
39.
Zaborowski, J. (1986). Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISBN 83-02-03050-3.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top