Activity of high school students for their own development and the development of school
 
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Publication date: 2018-06-30
 
 
JoMS 2013;19(4):107-122
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main issue of this paper is to explore ways of spending free time by young people and their activities in and outside the school. While considering the issue of children and young people free time, there is a need to analyze the concept of after-school (extracurricular) activities, because it is a broader understanding of the concept of leisure time. Extracurricular activity shall mean all activities that young people take in their free time at school, which are held after regular classes in the school and the school is organizing them. After-school activities are those that take place outside the school and are arranged by any kind of organization or institution.
 
REFERENCES (8)
1.
Antczak, B.(2011). Usługi edukacyjne - rynek taki sam jak inne? WSGE Józefów.
 
2.
Antczak, B.(2012a). Problemy gimnazjalistów w aspekcie bezpieczeństwa społecznego. „Journal of Modern Science” 3/14/2012. WSGE Józefów.
 
3.
Antczak, B.(2012b).Współczesne tendencje, tworzenia, dyfuzji i wykorzystania wiedzy, [w:] (red.) Dziurzyński K. Dylematy współczesnej edukacji , WSGE Józefów.
 
4.
Badźmirowska-Masłowska, K. (2012). Ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnym wpływem mediów audiowizualnych w świetle dokumentów Unii Europejskiej, [w:] (red.) Ćmiel S. Przestępczość nieletnich - teoria i praktyka. WSGE Józefów.
 
5.
Dziurzyński, K. (2012) Rezultat sprawdzianu próbnego szóstoklasistów jako przykład praktycznej diagnozy kompetencji uczniowskich, Journal of Modern Science 2/17/2013, ss. 51-69.
 
6.
Encyklopedia pedagogiczna (1997), (red.) Pomykało W. Fundacja Innowacyjna Warszawa.
 
7.
Lubina, E. (2012). Wsparcie społeczne w sieci internetowej dla dzieci i młodzieży z problemami – mediatyzacja pomocy psychopedagogicznej, „Journal of Modern Science” 3/14/2012. WSGE Józefów.
 
8.
Pawłucki, A. (2005). Osoba w pedagogice ciała, OSW Olsztyn. Pięta, J. (2004). Pedagogika czasu wolnego, DrukTur Warszawa.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top