The work efficiency management (as a) - determinant of the development of modern organizations
 
Więcej
Ukryj
1
WSGE
 
 
Data nadesłania: 16-02-2019
 
 
Data akceptacji: 28-03-2019
 
 
Data publikacji: 07-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
 
 
JoMS 2019;40(1):285-303
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Objectives:
Today's enterprises, regardless of their size, have to face many new challenges. These include globalization, the use of new technologies and the creation of intellectual capital as a source of the competitive advantage. And moreover the need to act in a changing environment.

Material and methods:
Literature research

Results:
Work on efficiency should be done at every stage of human resource management - starting from the analysis of work, recruitment and selection through the training, employee evaluation and ending with the organization of working conditions. The effective work of people results from a number of determinants among the most important is the pro-effective organizational culture and the related incentive system.

Conclusions:
The implementation of an effective human resources management system is achieved thanks to motivated staff, their involvement in the organization's objectives and appropriate motivation. To effectively manage personnel, the organization should constantly improve the motivating system, adapting it to the current needs. The implementation of an effective management policy through effects based on the development of employees' competences creates the opportunity to gain an effective team. Thanks to the stability of the company and the way in which the people are treated, the organization is successful in a competitive market.

 
REFERENCJE (18)
1.
Armstrong, M. (2005). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych. ISBN 8389355884.
 
2.
Gableta,M { 2003 },Człowiek I praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie.Wyd.AE,Wrocław.
 
3.
Gilbert, T.F (2004). Human Competence International Society for Performance Improvement, New York: Silver Spring. ISBN 978087996154.
 
4.
Grudzewski, W., Hejduk, J. (2004). Przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa: Wyd. Diffin. ISBN 8372510830.
 
5.
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działania, Warszawa Wyd. PWN. ISBN 8301133856.
 
6.
Kostera, M. (2000). Zarządzanie personelem, Warszawa: Wyd. PWE. ISBN 8320811937.
 
7.
Masłyk-Musiał, E. (2003). Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 8372071918.
 
8.
Płoszajski, P. (2001). Organizacje przyszłości: wirtualny splot kontraktów. W: Grudzewski W.M., Hejduk J.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, Warszawa: Wyd. Difin. ISBN 8372510830.
 
9.
Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320816629.
 
10.
Sekuła, Z. (2002). Controlling personalny, cz. II: Strategie personalne zadania i narzędzia controllingu personalnego, Bydgoszcz: TNOiK. ISBN 8387636738.
 
11.
Szałkowski, A. (2006). Podstawy zarządzania personelem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8372523150.
 
12.
Szejniuk, A. (2015). Coaching – narzędzie rozwoju kompetencji zawodowych, „Journal of Modern Science”, Vol. 3/26/ 2015. ISSN 1734-2031.
 
13.
Szejniuk, A. (2015a). Controlling personalny w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, „Journal of Modern Science”, Vol. 2/25/ 2015 Józefów. ISSN 1734-2031.
 
14.
Szejniuk, A. (2016). Etyka menadżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Journal of Modern Science” Vol 1/28/ 2016 Józefów. ISSN 1734-2031.
 
15.
Szejniuk, A. (2016a). Wiedza – podstawą funkcjonowania organizacji w kontekście dobrych praktyk.,Journal of Modern Science Vol 4/31/2016 Józefów,ISSN 1734- 2031.
 
16.
Tyreńska, M. (2009). Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie terminologicznym i metodologicznym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie 21/12/2009. ISSN 1506-2635.
 
17.
Williams, R.S. (2000). Performance Management London: International Thomson Business Press. ISBN 1861521847.
 
18.
Such-Pyrgiel, M. (2018). Nowe modele biznesu w dobie transformacji cyfrowej w: Społeczne ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, M. Sitek, M. Such-Pyrgiel (red.), s. 39–56. ISBN 9788362753956.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top