Społeczny kontekst funkcjonowania rodziny adopcyjnej po przysposobieniu
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
 
2
Uniwersytet Łódzki
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
JoMS 2016;31(4):327–354
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problematyka adopcji jest przedmiotem zainteresowania takich dyscyplin naukowych, jak psychologia, socjologia, pedagogika, prawo. Opracowania teoretyczne nie są jednak zbyt liczne, a szczególnie brakuje danych empirycznych zebranych od rodziców, którzy zakończyli proces przysposobienia. Autorki podjęły próbę częściowego zapełnienia tej luki i przeprowadziły wywiady z osobami mającymi za sobą proces adopcji. Prezentowane dane pochodzą od rodzin, których proces przysposobienia zakończył się sukcesem, a przysposobienie nastąpiło od roku do pięciu lat wstecz, do momentu przeprowadzenia wywiadu.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031