PL EN
Skuteczność Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014–2019
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
 
Data publikacji: 31-12-2016
 
 
JoMS 2016;31(4):311-326
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia informacje na temat korupcji w Polsce oraz podejmuje próbę oceny skuteczności Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014– 2019. W artykule został przedstawiony opis zjawiska korupcji, zakres i cel wdrożonego programu przeciwdziałania korupcji, a także organy odpowiedzialne za zapobieganie i zwalczanie korupcji. W dalszej części artykułu omówiono przepisy prawne dotyczące przestępstw korupcyjnych wraz z krótkim opisem. Aby można było zrealizować przybliżoną analizę stanu zagrożenia korupcją, w artykule przedstawiono dane statystyczne dotyczące ilości popełnionych przestępstw korupcyjnych w Polsce w wybranych latach. Na koniec sformułowano wnioski dotyczące skuteczności Programu. Artykuł został opracowany w głównej mierze na podstawie ocenianego Programu, przepisów prawnych oraz danych statystycznych publikowanych w Mapie Korupcji za 2014 r. opracowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na podstawie danych uzyskanych od wszystkich służb i organów zajmujących się zwalczaniem korupcji.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top