The rigor of immediate enforceability in investment processes in construction sector
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Submission date: 2019-05-11
 
 
Final revision date: 2019-06-17
 
 
Acceptance date: 2019-06-19
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Sebastian Krzysztof Bentkowski   

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im Alcide de Gasperi, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
JoMS 2019;41(2):233-24
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The rigor of immediate enforceability in investment processes in construction sector

Material and methods:
The legal dogmatic method. The study of legal acts and case law. The study was based mainly on the provisions of the Code of Administrative Procedure and judgments in cases of giving or refusing to give effect to rigor of immediate enforceability in investment processes in construction sector

Results:
The need for in-depth analysis in this area is a result of the necessity and diversified case-law in the assessment of circumstances that give rise to the immediate enforceability regime, as well as possible damages that may be caused by the wrong decision of the authorities in this respect.

Conclusions:
Making such administrative acts feasible may take place when there is a premise of"indispensability" to immediately execute the content of the decision due to certain protected rights, such as protection of health or human life, protection of the national farm from heavy losses, other social interest or an extremely important interest of a party

 
REFERENCES (16)
1.
Augustyńska, B. (2014), Kilka uwag o rygorze natychmiastowej wykonalności decyzji: na przykładzie Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej), Przemyśl-Rzeszów, Administracja: Teoria-Dydaktyka-Praktyka 2014/4/, s. 176, ISSN 1896-0049.
 
2.
Barbachowska, B., Dziurżyński, K., , Such-Pyrgiel, M., Szejniuk, A. (2014), Bezrobocie a bezpieczeństwo społeczne. Analiza zjawiska na przykładzie powiatu podwarszawskiego. Józefów: Journal of Modern Science tom 21/2014 (2), ss. 83-85, ISSN 1734-2031 ss. 195.
 
3.
Boć, J. (2003): Pojęcie administracji [w:] Prawo administracyjne, Kolonia Limited, s. 23-24, ISBN 8388166670.
 
4.
Borkowski, J., Adamiak, B. (2017), Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 599, ISBN 9788325553524.
 
5.
Dawidowicz, W. (1978), Polskie prawo administracyjne, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, s. 56. ISBN 830216835.
 
6.
Grzybowski, S. (1974), System prawa cywilnego, tom I, Część ogólna, Ossolineum, s. 111-112. ISBn 830565232.
 
7.
Kędziora, R. (2011), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, s. 608, ISBN: 9788325598327.
 
8.
Kietliński, W., Janowska, J. (2015), Proces inwestycyjny w budownictwie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 12, ISBN 9788378143574.
 
9.
Korybski, A., Leszczyński, L., Pieniążek, A. (2007), Wstęp do prawoznawstwa, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 163, ISBN 9788322727560.
 
10.
Lang, J. (1997), Z rozważań nad pojęciem interesu w prawie administracyjnym, Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis No 2018, „Przegląd Prawa i Administracji” XXXVIII, s. 130-137, ISSN 0137-1134.
 
11.
Połoński, M. (2009), Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Połońskiego , Warszawa: Wydawnictwo SGGW 2009, s. 9-11, ISBN 9788375830873.
 
12.
Pabianiak, P. (2011), Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo.
 
13.
e-BizCom, s. 11-13, ISBN 9788392028055.
 
14.
Sawuła, R. (2008), Wstrzymanie wykonania rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu administracyjnym, Przemyśl-Rzeszów, s. 87. ISBN 9788360545850.
 
15.
Sitek, B. (2017), Rzecznik Interesu Publicznego w Niemczech 2017, Józefów: Journal of Modern Science tom 4/35/2017, ss. 83-85, ISSN 1734-2031.
 
16.
Śliwka M. (2010), Znaczenie zwrotów niedookreślonych na tle orzecznictwa polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin: Studia Iuridica Lublinensia 13, s. 264, ISSN: 1731-6375.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top