Religijność a stereotypy narodowe. Analiza socjologiczna badań polskiej młodzieży w paradygmacie fenomenologicznej socjologii wiedzy
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
JoMS 2016;30(3):11-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule poruszony został problem relacji pomiędzy stereotypami narodowymi a religijnością, sekularyzmem i tożsamością narodową. Religijność jest centralnym wymiarem społecznego tworzenia rzeczywistości i zajmuje dość uwagi fenomenologów i socjologów wiedzy, żeby wspomnieć tylko takich badaczy, jak Peter L. Berger czy Thomas Luckmann. Autor artykułu, wychodząc od teorii fenomenologicznej zbudowanej na paradygmacie socjologii wiedzy, analizuje wyniki badań, jakie realizował wśród polskich studentów i licealistów w latach 2007 i 2013. Obserwując wypowiedzi młodzieży polskiej, poszukuje on związków pomiędzy takimi zmiennymi, jak religijność, niereligijność, tożsamość narodowa a opinie badanych na temat Niemców. Stworzone indeksy religijności i niereligijności oraz indeksy patriotyzmu i braku patriotyzmu porównywane są następnie z wypowiedziami zarówno skrajnie nieprzychylnymi, jak i pozytywnymi wobec Niemców, co weryfikuje w ten sposób hipotezy badawcze.
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top