NAUKI HUMANISTYCZNE
Geneza unblack metalu i jej współczesna recepcja. Perspektywy poznawcze
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Socjologicznych Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 29-05-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-06-2021
 
 
Data akceptacji: 01-07-2021
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Tomasz Michał Korczyński   

Instytut Nauk Socjologicznych Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
JoMS 2021;46(1):73-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule podjęto się analizy społeczno-kulturowego fenomenu jakim jest podgatunek muzyczny unblack metal (UBM). Głównym celem artykułu było wyeksponowanie najważniejszych akcentów i treści ideologicznych w ramach analizy zawartości treści utworów muzycznych wybranych zespołów UBM, które reprezentują wszystkie trzy fale tego gatunku muzycznego.

Materiał i metody:
Artykuł jest pierwszym narzędziem, które pomogło na stworzenie spójnego obrazu UBM, w celu zaprezentowanie zjawiska polskiej nauce. Daje ono także asumpt do pogłębionych badań. Przed omówieniem zjawiska UBM wskazano na szereg problemów metodologicznych, na które natrafiono podczas prowadzenia badań.

Wyniki:
Przedstawiono w nim szkicowo historię UBM, założenia ideologiczne obecne w utworach muzycznych najważniejszych zespołów połowy lat 90. do dziś, zaprezentowano w sposób autorski trzy fale UBM, dokonano wstępnej systematyzacji treści zamykając ją w działy tematyczne, akcentując stosowane zabiegi stylistyczne oraz terminologię.

Wnioski:
Teksty UBM odnoszą się głównie do Biblii, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, niemniej tekstowo UBM nie redukuje się do religijnych treści. Wyeksponowano jedenaście działów tematycznych, kilkadziesiąt środków wyrazu oraz zastosowane mechanizmy propagandowe. Głównym wnioskiem jest to, że w związku z deficytem w nauce (w tym przypadku socjologii muzyki) problematyki chrześcijańskiego metalu, niniejszy artykuł stanowi dobre wprowadzenie w zupełnie nieznane zagadnienie, co już w punkcie wyjścia stanowi znaczną wartość poznawczą.

 
REFERENCJE (25)
1.
Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 8373830901.
 
2.
Cebula, M. i Pilch, Sz. (2020). Społeczne zróżnicowanie gustu muzycznego, „Studia Socjologiczne”, nr 1(236), s. 73–104. ISSN 0039-3371.
 
3.
Choczyński, M., Rozalska, A. i Drzewek, K. (2018). Socjologia muzyki w Polsce: pęknięcia i kontynuacje, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. ISBN 9788394701284.
 
4.
Christe, I. (2010). The Sound of the Beast. The Complete Headbanging History of Heavy Metal, New York: HarperCollins, e-book. ISBN 9780380811274.
 
5.
Cyrek, B. (2020). Muzyk w praktyce donacji internetowych – na przykładzie serwisu YouTube. W: E. Nidecka, J. Wąsacz-Krztoń (red.), Muzyk jako przedmiot recepcji, refleksji pedagogicznej i badań interdyscyplinarnych, t. 2. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 154–162. ISBN 9788379967797.
 
6.
Domański, H., Wyrzykowska, K., Przybysz, D., Zawadzka, K. (2020). The Homology of Musical Tastes in Poland, „Studia Socjologiczne”, nr 4(239), s. 183–211. ISSN 0039-3371.
 
7.
Frith, S. (2011). Sceniczne rytuały. O wartości muzyki popularnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323331698.
 
8.
Jabłońska, B. (2014). Socjologia muzyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 9788373837157.
 
9.
Jabłońska, B. (2018). O społecznym charakterze muzyki. Szkic socjologiczny, „Pogranicze. Studia Społeczne”, nr 34, s. 113–128. ISSN 1230-2392.
 
10.
Jeziński, M. (2017). Muzyka popularna jako forma pamięci kulturowej, „Kultura Współczesna”, nr 3(96), s. 14–25. ISSN 1230-4808.
 
11.
KeeperOftheFlame (2002) Horde. W: Encyclopaedia Metallum,https://www.metal-archives.com... (dostęp: 28.05.2021).
 
12.
Kierlan, J., Rex, J.W. (2018). Islamic Religion and Death Metal Music in Indonesia, „Journal of Popular Music Studies”, nr 30(3), s. 129–152. ISSN 1524-2226.
 
13.
Korczyński, T.M. (2019). Kiedy dom zaczyna płonąć. Swój, obcy, wróg w Trzeciej Rzeszy – perspektywa konstruktywistycznej socjologii wiedzy, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. ISBN 9788366107236.
 
14.
Lutostański, M.J. (2015). Brzydkie słowa, brudny dźwięk. Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych, Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar/ SWPS. ISBN 9788373836969.
 
15.
Moberg, M. (2009). Faster for the Master. Exploring Issues of Religious Expression and Alternative Christian Identity within the Finnish Christian Metal Music Scene, Åbo: Åbo Akademis Förlag/Åbo Akademi University Press. ISBN 9789517654920.
 
16.
Moberg, M. (2010). Turn or Burn? The Peculiar Case of Christian Metal Music. W: N. Scott, I. Von Helden (red.), The Metal Void. First Gatherings. Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 367–380. ISBN 9781904710875.
 
17.
Moberg, M. (2012). The ‘double controversy’ of Christian metal, „Popular Music History”, nr 6(1), s. 85–99. ISSN 1740-7133.
 
18.
Otterbeck, J., Mattsson, D. i Pastene, O. (2018). ‘I am Satan!’ black metal, Islam and Blasphemy in Turkey and Saudi Arabia, „Contemporary Islam”, nr 12, s. 267–286. ISSN 1872-0226.
 
19.
Rydehed, S., Nilsson, D. Light in Darkness ‘Nemesis Divina’ – Christian Black Metal, https://www.youtube.com/watch?... (dostęp: 28.05.2021).
 
20.
Sokołowski, J., Hardy W., Lewandowski P., Wyrzykowska K., Messyasz K., Szczepaniak, K. i Frankiewicz-Olczak I. (2019). A Comprehensive Study of the Polish Music Market, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 
21.
Such-Pyrgiel, M. (2018). The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society – Selected Issues, „Politické vedy”, nr 21(4), s. 162–177. ISSN 1335-2741.
 
22.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788366220966.
 
23.
Stats. w: Encyklopaedia Metallum, https://www.metal-archives.com... (dostęp: 27.05.2021).
 
24.
Szarecki, A. (2019). The Making of Polish Hip-Hop: Music, Nationality, and the Limits of Hegemony. W: P. Gałuszka (red.), Made in Poland: Studies in Popular Music, London–New York: Routledge, s. 155–164. ISBN 9781351119207.
 
25.
Wyrzykowska, K.M. (2017). Muzyka, młodzież i styl życia. O uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzieży, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. ISBN 9788394701246.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top