HUMANITIES
The Genesis of Unblack Metal and its Contemporary Reception. Cognitive Prospects
 
More details
Hide details
1
Instytut Nauk Socjologicznych Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Submission date: 2021-05-29
 
 
Final revision date: 2021-06-29
 
 
Acceptance date: 2021-07-01
 
 
Publication date: 2021-07-28
 
 
Corresponding author
Tomasz Michał Korczyński   

Instytut Nauk Socjologicznych Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
JoMS 2021;46(1):73-91
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Objectives:
The social and cultural phenomenon of the musical subgenre unblack metal (UBM) is analysed and presented in the paper. The paper aims to highlight the most important aspects and ideological content as a part of content analysis of the musical works by selected UBM bands that represent all three waves of this musical genre.

Material and methods:
This paper is a first step towards creation of the consistent UBM image to present it in the Polish academic environment. It is a good start for further advanced research to be developed in the future. Several methodological problems that were encountered during research were presented before the analysis of UBM phenomenon.

Results:
In the paper there is an outline of the UBM history, its ideological foundations that can be found in the musical works of the most important bands from the mid-90-ties until today, the author’s vision of the UBM three waves and preliminary content systematisation with thematic sections with the accent on the stylistic efforts and language.

Conclusions:
UBM texts concern mainly Bible, both Old and New Testaments, but that does not mean that UMB texts are narrowed down to the religious content only. I emphasised eleven thematic sections, several dozens expressions and propaganda mechanisms that have been used. The main conclusion concerns general deficit of the Christian metal research in sociology of music. The paper therefore represents significant research value as a sound introduction into this barely explored issue.

 
REFERENCES (25)
1.
Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 8373830901.
 
2.
Cebula, M. i Pilch, Sz. (2020). Społeczne zróżnicowanie gustu muzycznego, „Studia Socjologiczne”, nr 1(236), s. 73–104. ISSN 0039-3371.
 
3.
Choczyński, M., Rozalska, A. i Drzewek, K. (2018). Socjologia muzyki w Polsce: pęknięcia i kontynuacje, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. ISBN 9788394701284.
 
4.
Christe, I. (2010). The Sound of the Beast. The Complete Headbanging History of Heavy Metal, New York: HarperCollins, e-book. ISBN 9780380811274.
 
5.
Cyrek, B. (2020). Muzyk w praktyce donacji internetowych – na przykładzie serwisu YouTube. W: E. Nidecka, J. Wąsacz-Krztoń (red.), Muzyk jako przedmiot recepcji, refleksji pedagogicznej i badań interdyscyplinarnych, t. 2. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 154–162. ISBN 9788379967797.
 
6.
Domański, H., Wyrzykowska, K., Przybysz, D., Zawadzka, K. (2020). The Homology of Musical Tastes in Poland, „Studia Socjologiczne”, nr 4(239), s. 183–211. ISSN 0039-3371.
 
7.
Frith, S. (2011). Sceniczne rytuały. O wartości muzyki popularnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 9788323331698.
 
8.
Jabłońska, B. (2014). Socjologia muzyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 9788373837157.
 
9.
Jabłońska, B. (2018). O społecznym charakterze muzyki. Szkic socjologiczny, „Pogranicze. Studia Społeczne”, nr 34, s. 113–128. ISSN 1230-2392.
 
10.
Jeziński, M. (2017). Muzyka popularna jako forma pamięci kulturowej, „Kultura Współczesna”, nr 3(96), s. 14–25. ISSN 1230-4808.
 
11.
KeeperOftheFlame (2002) Horde. W: Encyclopaedia Metallum,https://www.metal-archives.com... (dostęp: 28.05.2021).
 
12.
Kierlan, J., Rex, J.W. (2018). Islamic Religion and Death Metal Music in Indonesia, „Journal of Popular Music Studies”, nr 30(3), s. 129–152. ISSN 1524-2226.
 
13.
Korczyński, T.M. (2019). Kiedy dom zaczyna płonąć. Swój, obcy, wróg w Trzeciej Rzeszy – perspektywa konstruktywistycznej socjologii wiedzy, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra. ISBN 9788366107236.
 
14.
Lutostański, M.J. (2015). Brzydkie słowa, brudny dźwięk. Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych, Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar/ SWPS. ISBN 9788373836969.
 
15.
Moberg, M. (2009). Faster for the Master. Exploring Issues of Religious Expression and Alternative Christian Identity within the Finnish Christian Metal Music Scene, Åbo: Åbo Akademis Förlag/Åbo Akademi University Press. ISBN 9789517654920.
 
16.
Moberg, M. (2010). Turn or Burn? The Peculiar Case of Christian Metal Music. W: N. Scott, I. Von Helden (red.), The Metal Void. First Gatherings. Oxford: Inter-Disciplinary Press, s. 367–380. ISBN 9781904710875.
 
17.
Moberg, M. (2012). The ‘double controversy’ of Christian metal, „Popular Music History”, nr 6(1), s. 85–99. ISSN 1740-7133.
 
18.
Otterbeck, J., Mattsson, D. i Pastene, O. (2018). ‘I am Satan!’ black metal, Islam and Blasphemy in Turkey and Saudi Arabia, „Contemporary Islam”, nr 12, s. 267–286. ISSN 1872-0226.
 
19.
Rydehed, S., Nilsson, D. Light in Darkness ‘Nemesis Divina’ – Christian Black Metal, https://www.youtube.com/watch?... (dostęp: 28.05.2021).
 
20.
Sokołowski, J., Hardy W., Lewandowski P., Wyrzykowska K., Messyasz K., Szczepaniak, K. i Frankiewicz-Olczak I. (2019). A Comprehensive Study of the Polish Music Market, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 
21.
Such-Pyrgiel, M. (2018). The Socio-Demographic Changes in Contemporary Polish Society – Selected Issues, „Politické vedy”, nr 21(4), s. 162–177. ISSN 1335-2741.
 
22.
Such-Pyrgiel, M. (2019). Człowiek w dobie cyfrowej transformacji. Studium socjologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN 9788366220966.
 
23.
Stats. w: Encyklopaedia Metallum, https://www.metal-archives.com... (dostęp: 27.05.2021).
 
24.
Szarecki, A. (2019). The Making of Polish Hip-Hop: Music, Nationality, and the Limits of Hegemony. W: P. Gałuszka (red.), Made in Poland: Studies in Popular Music, London–New York: Routledge, s. 155–164. ISBN 9781351119207.
 
25.
Wyrzykowska, K.M. (2017). Muzyka, młodzież i styl życia. O uczestnictwie w kulturze muzycznej warszawskiej młodzieży, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne. ISBN 9788394701246.
 
eISSN:2391-789X
ISSN:1734-2031
Journals System - logo
Scroll to top